סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם מותר למדוד בגד חדש שיש בו חשש שעטנז?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת כט ע"ב

  

בגמרא מובאת המשנה ממסכת כלאים, המוסברת על פי דעתו של רבי שמעון ש"דבר שאינו מתכוון – מותר", על פי זה מתירה המשנה למוכרי כסות שמוכרים בגדי שעטנז לגוים - ללבוש את אותם בגדים כדרכם. ב"בירור הלכה" מובאות דעות הראשונים והסבריהם לעניין זה. באופן כללי פסק השולחן ערוך הוא שאסור ללבוש בגד כלאים כרגיל, גם אם המטרה היא רק כדי להראות את הבגד לקונים, אלא מותר רק להעלותו על כתפיו של המוכר, ואילו הרמ"א מיקל ופסק שמותרת אף לבישה רגילה אם אין הלובש מתכוון להנאתו.

בימינו נחלקו הפוסקים האחרונים בקשר למי שקונה בגד שיש בו חשש שעטנז ורוצה למדוד אותו, האם מותר לו ללבוש את הבגד לצורך מדידתו, או שמא חייב הוא לוודא שאין בו שעטנז ורק אז מותר למודדו.

שו"ת יביע אומר (ח"ו יו"ד סימן כז) ומנחת יצחק (ח"ד סימן טו) מתירים ללבוש לצורך מדידה. שו"ת חלקת יעקב (יו"ד סימן קע) מחמיר יותר וכותב שלמי שמדקדק בוודאי אסור לעשות כן, אולם אין למחות במי שמיקל. ואילו שו"ת שבט הלוי מחמיר עוד יותר וכותב שאפילו הרמ"א שמיקל ומתיר ללבוש בגד כלאים לצורך אחר, אינו מתיר זאת אלא במצב שבו הלובש מתכוון אך ורק לצורך אחר, לא ללבישה ולא לחימום ולא להינצל מגשם וקור, אבל קונה שמתכוון ללבישה וגם רוצה לנסות את הבגד איך הוא מחמם ואיך הוא נראה עליו, אסור לו לעשות זאת, כי זוהי ממש לבישה גמורה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר