סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב אברהם בלס, מכון הירושלמי

שבת מט ע"אתלמוד בבלי שבת מט, א:
"גמרא. אמר רבי ינאי: תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים".

מאמר זה של התלמוד הבבלי מלמד אותנו שאסור להפיח כאשר אדם מניח תפילין וזאת מסתבר הסיבה המרכזית לכך שרובו ככולו של הציבור אינו מניח תפילין המשך כל היום, אלא רק בשעת התפילה.

התלמוד הירושלמי (ברכות ב, ג) מסכים באופן עקרוני עם הקביעה של התלמוד הבבלי, אולם הוא מוסיף עוד תנאי להנחת תפילין, והוא גם מסביר מדוע גם לא מניחים תפילין במשך כל היום (שהרי באופן עקרוני ניתן לשמור על גוף נקי במשך כל היום וכשאין ברירה להוריד זמנית את התפילין).

תלמוד ירושלמי ברכות ב, ג:
"א"ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי. מפני מה לא החזיקו בהן מפני הרמאי' עובד' הוה בחד בר נש דאפקיד גבי חבריה וכפר ביה א"ל לא לך הימנית אלא לאילין דברישך הימנית ר' ינאי היה לובשן אחר חולייו ג' ימים לו' שהחולי ממרק מה טעם הסולח לכל עוניכי הרופא לכל תחלואיכי רבן יוחנן בן זכאי לא הוון תפילוי זעין מיניה לא בקייט' ולא בסיתוא. וכך נהג ר' אליעזר תלמידו אחריו. ר' יוחנן בסיתוא דהוה חזיק רישיה הוה לביש תרויהון, ברם בקייט' דלא הוה חזיק רישיה לא הוה לביש אלא דאדרעיה".

התנאי שהתלמוד הירושלמי מוסיף הוא בריאות. אדם לא בריא פטור מן התפילין. והירושלמי מספר על ר' ינאי שלא הניח תפילין שהיה חולה, ורבי יוחנן בקיץ לא היה מניח תפילין של ראש (אלא רק של יד), כיוון שמסיבה בריאותית הוא היה חייב לחבוש את ראשו. אנו רואים פה בצורה ברורה, בהנחה שתפילין מייצגות את הצד הדתי, שבריאות קודמת לקיום המצוות של בין אדם למקום.

ובנוסף מסביר התלמוד הירושלמי מדוע לא מניחין תפילין כל היום והסיבה היא בגלל הרמאים. אמנם התוספות בסוגיה של התלמוד הבבלי מסבירים שהירושלמי לא עונה על השאלה מדוע לא מניחים תפילין כל היום, אלא על השאלה מדוע לא מאמינים לאדם שמניח תפילין (בירושלמי ישנו סיפור על אדם שהפקיד בידי אדם שהניח תפילין מתוך מחשבה שמדובר באדם צדיק, ולבסוף אותו צדיק כפר בכך שקיבל כסף). ניתן להסביר גם שהשאלה היא באמת למה לא מניחים תפילין כל היום. והתשובה מתוך הנחה שהתפילין מייצגים את הצד הדתי, היא שלפני שאתה מראה שאתה מקפיד על הצדדים הדתיים, אתה קודם כל צריך להקפיד על הצדדים המוסריים.

תגובות

  1. ל ניסן תש"פ 17:17 משמעות הירושלמי שרק אחרי החולי הניח כל היום | איתיאל

    בימים רגילים היה מניח כמונו, רק בשחרית. אחרי החולי שמירק את גופו, היה מחזיק את עצמו במעלה שיכול להניח כל היום למשך שלושה ימים.
    לגבי רבי יוחנן - לא כתוב שחבש את ראשו בקיץ, אלא כנראה מרוב החום היה לו כאב ראש, ולכן הכבידו על תפילין של ראש. מסתבר שהניח בבוקר, והסוגיה מסבירה למה לא הניח במשך כל היום.

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר