סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם מצווה מן התורה להניח תפילין כל היום?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת מט ע"א

  

תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפיים.

ב"הלכה ברורה" מובא פסק השולחן ערוך שמצוות תפילין לכתחילה היא שיהיו התפילין על האדם במשך כל היום, אלא שבגלל שרוב האנשים אינם יכולים להיזהר שיהיה גופם נקי ושלא יסיחו את דעתם מן התפילין – נהגו שלא להניחם כל היום אלא רק בשעת תפילת שחרית שיש בה קריאת שמע ותפילה.

ב"בירור הלכה" מובאת מחלוקת בין הפוסקים האחרונים מהי המצווה מן התורה: יש הסבורים שהמצווה מן התורה היא שיהיו התפילין על האדם כל היום, כך נראה מדברי הלבוש וכן סובר בעל ישועות יעקב (סימן לז), שהרי התפילין הם "אות" והאות הזו צריכה מן התורה להיות כל היום על האדם, על כן הוא תמה איך ביטלו חכמים מצווה של תורה בגלל החשש שמא לא יהיה הגוף נקי.

מאידך הפרי מגדים מסתפק אם מהתורה חייב להניח תפילין כל היום, או רק לזמן מועט וחכמים תיקנו שיניחם כל היום, וביטלו זאת מאחר ואין מקפידים על גוף נקי. מסקנתו היא שמקיים את המצוה מהתורה גם בזמן מועט, אלא שמצוה מן המובחר מן התורה להניחם כל היום. כך היא גם מסקנתו של בעל מגן גבורים, הכותב: (שלטי גיבורים סימן לז ס"ק ב): "דגם התנאים ואמוראים לא היה זאת לחוב עליהם לא מדאורייתא ולא מדרבנן שיהיו עליהם כל היום רק מדת חסידות שנו כאן לשרידים אשר ד' קורא, וכן העידו על קדוש ישראל מכובד הגאון התנא האלקי מוהר"א ווילנא ז"ל אשר כל ימיו היה מוכתר בתפילין ועטוף בציצית ובקושי גדול התירם וכן ראוי ונכון לכל הירא וחרד על דבר ד' אשרי לו ואשרי חלקו".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר