סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם בית דין של מעלה מענישים פחות מבן 20?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת פט ע"ב

  

בגמרא נאמר שלעתיד לבוא יצחק אבינו ילמד זכות עלינו ויאמר לפני הקב"ה שאין כל כך אפשרות לחטוא הרבה לפי חשבון זמן חיי האדם, ובדבריו הוא יזכיר שאין הקב"ה מעניש אדם בעשרים שנות חייו הראשונות. כך נאמר גם בתלמוד הירושלמי (ביכורים פ"ב ה"א) שאין בית דין של מעלה מענישים ולא כורתים אדם פחות מגיל 20.

הרמב"ם בפירושו למשנה (סנהדרין ז,ד) כותב: "שנאמר לנו בקבלה שאין הקב"ה מעניש בכרת אלא אחר עשרים שנה, ואין חלוק בזה בין זכרים לנקבות". כלומר שלהבנתו זהו עניין הלכתי ולא רק דברי אגדה.

לעומת זאת כמה מהאחרונים הקשו על כך מדוע לא ייענש אדם שכבר הגיע לגיל מצוות? לכן כתב החכם צבי (סימן מט) שאין אלו אלא דברי אגדה ואין ללמוד מהם. כך כתב גם החתם סופר (יו"ד סימן קנה) שכל מי שהגיע לגיל מצוות מתחייב בכל חיובי התורה, בבית דין של מטה ובבית דין של מעלה, וכוונת המדרש היא שבמקרים של עונשים יוצאי דופן, כמו עונש דור המדבר – שם בית דין של מעלה לא מענישים פחות מבן עשרים, אבל החוקים הרגילים של התורה חלים על כל אדם שהגיע לגיל מצוות.

יש להעיר על כך שמצאנו בדברי חז"ל (ב"ב קנו,א) שאין דעתו של אדם מתיישבת בדרכי העולם לפני גיל 20. ייתכן שגם בית דין של מעלה מתחשב בחוסר היציבות של גיל הנעורים ולא מעניש בכל חומרת הדין את מי שלא לגמרי מיושב בדעתו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר