סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם מותר בשבת לשנות גובה של סטנדר?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת קב ע"ב

  

להלכה נפסק כדעת בית הלל שמלאכת בונה שייכת דווקא במה שמחובר לקרקע ולא בכלים. עם זאת מובא ב"בירור הלכה" שיש מחלוקת בין הראשונים, ולדעת תוספות ועוד ראשונים בניין גמור קיים אף בכלים. רש"י חולק על כך וסבור שלעולם אין בניין בכלים, אף אם מדובר בבניין גמור.

השולחן ערוך (שיג,ו) פוסק שכלי שמורכב מחלקים שונים – מי שמחבר אותם ומחזק ומהדק את החלקים זה לזה עובר בזה על איסור מן התורה (מכה בפטיש, או בונה), אולם אם מדובר בכלי שדרכו להיות מחובר בצורה רפויה – מותר אפילו לכתחילה לחברו בשבת, ואין בזה סיבה לגזרה דרבנן, כי אין לחשוש שיבוא אדם לחבר ולהדק את חלקיו, דבר שלא רגילים בו אף פעם.

מה הדין של כסא או סטנדר שאפשר להגביה או להנמיך אותו באמצעות חיבור של ברגים לגובה הרצוי?

בעל שו"ת מנחת יצחק אוסר לעשות זאת בשבת, משום שכל כלי שמהדקים את שני חלקיו בחוזק – אסור. לעומת זאת הגרש"ז אויערבך זצ"ל פסק להתיר, משום שהדרך להשתמש בכלי זה היא על ידי שינוי הגובה והתאמתו לצורך המשתמש, לכן אין זה נחשב לחיבור של קבע שאסור, אלא זה דומה למכסה של כלי שאף אם מהדקים אותו כאשר הוא סגור, מכיוון שפותחים וסוגרים אותו תדיר אין ההידוק שלו נחשב לחיבור קבוע. מאידך, בעל המנחת יצחק חשש לכך שגם אם החיבור נעשה באופן זמני הוא יישאר לתקופה ממושכת ולכן יש בזה לדעתו איסור.

תגובות

  1. כד סיון תש"פ 07:47 כמו מנורת חוליות | עלי

    האם מנורה העשויה חוליות חוליות שניתן להטות את קניה לכל צד שרוצים ולכל מצב יש השקע שלו נאמר שנבנתה מחדש במצב חדש או שנאמר שמראש לכל המצבים האפשריים בה היא בנויה אלא שבכל פעם אנו בוחרים אחד אחר, ואם כן ה"ה גם ב'סטנדר' שניתן להגביהו, שבעצם כל המצבים השונים כבר מוכנים בו ובנויים בו אלא שבכל פעם בוחרים אחד המצבים האלה לנוחות המשתמש.

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר