סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם מותר לקחת ויטמינים בשבת?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת קט ע"ב

  

חז"ל גזרו על מי שיש לו מיחוש קל שלא לעשות שום פעולה רפואית או לאכול או לשתות תרופות בשבת. ב"בירור הלכה" מובאת דעת הבית יוסף שהגזרה הזו לא נגזרה על אדם שהוא בריא לגמרי ולעומת זאת דעת המגן אברהם הסבור שגם לאדם בריא אסור לעשות או לאכול דבר של רפואה אם אינו אוכל כדי להשקיט את רעבונו.

הפוסקים בימינו דנו בעניין לקיחת ויטמינים בשבת. לדעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל (מנחת שלמה תניינא סימן ס) ובעל שו"ת משנה הלכות (ח"ד סימן נא) דין הויטמינים הוא כדין התרופות, כי אין זה מאכל של אנשים בריאים, אך אדם שהרופא בדקו וראה שזה חיוני לו ובלעדי זה הוא נחלש מאד ויהיה בגדר "נפל למשכב" או "חלה כל גופו", אז בודאי מותר לקחת ויטמינים בשבת, כשם שמותר לו לקחת תרופה. לעומת זאת לדעת בעל הציץ אליעזר (חלק יד סימן נ) ויטמינים נחשבים למאכל של אנשים בריאים, שהרי אלפי אנשים משתמשים בהם יום יום כאוכל נוסף, ולכן מותר לקחתם בשבת ללא הגבלה.

לדעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל לאדם בריא מותר לקחת ויטמינים בשבת, אולם כאשר יש בלקיחה זו עניין של רפואה, כמו באדם שהוא חלש בטבעו והויטמינים מחזקים אותו אז יש לאסור.

בכל אופן ייעץ הגרש"ז אויערבך זצ"ל לקחת את הויטמינים, או תרופות אחרות, אם אפשר בערב שבת סמוך לשבת, וכן במוצאי שבת, וכך אין צורך לקחתם בשבת.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר