סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

שימוש בחשמל בשבת / הרב עקיבא כהנא

מכון ארץ חמדה

שבת קכב ע"א


בסוגייה שאותה נלמד השבוע (שבת דף קכב, א) נאמר כי גוי שהדליק את הנר עבור ישראל, אסור לישראל שאותו הגוי הדליק עבורו להשתמש בנר, ואילו אם עשה הגוי בשביל עצמו, מותר ליהודי להשתמש בנר. כדברים אלו פסק הרמב"ם (הל' שבת פרק ו ב-ג).

על סמך דברים אלו כתב הרב משה פיינשטיין (אגרות משה ד, סד) שמותר להשתמש בחשמל בשבת בחו"ל משום שצריך לתקן את החשמל בעיר גם עבור קצת אנשים, ולכן זה לא נחשב שהעבודות נעשות עבור היהודי, אלא עבור הגויים והיהודים נהנים. בסיום התשובה הוא כותב שגם בארץ ישראל למרות שרוב האנשים יהודים, נהגו רובם היתר בחשמל בשבת, ואולי משום שלא חוששים שנוצר קלקול, ואם נוצר הרי יתכן שתיקנו על ידי גוים, שמתקנים עבור הגוים שנמצאים וממילא מותר גם ליהודים.

הרב שלמה זלמן אויערבך (מנחת שלמה ב-ג, סימן כד) מאריך בדברים על נושא החשמל בשבת, בראשית דבריו הוא מוכיח שוודאי שחל איסור להשתמש בנר שיהודי הדליק בשבת באיסור, וגם חל איסור להשתמש בחשמל בשבת גם בעיר שרובה גוים, ואין להתיר במקרה זה משום שהגוים עושים לצורך עצמם, שהרי אם היהודי מבקש מהגוי שיספק עבורו נר, והגוי הדליק אסור ליהודי להנות, והוא הדין לאור החשמל אם נעשה על פי בקשת היהודי, ולכן בארץ ישראל שהחשמל מיוצר בעיקרו עבור יהודים היה צריך להיות הדין שאסור להנות.

למרות זאת לדעתו מותר להשתמש בחשמל בשבת משום שלחברת החשמל מותר להפעיל את המכונות עבור בתי החולים והחולים שחייבים את החשמל לצורך בריאותם, ומתוך כך מותר לכל אחד לצרוך חשמל, ואין איסור עבורו לצרוך חשמל בשבת, למרות שעל ידי כך יצטרכו העובדים להוסיף עוד בעירה בשבת. וכתב שמסתבר שבכזה מקרה מותר לאנשים אחרים להשתמש, ואין זה כמו מבשל לחולה שאסור לבריא לאכול, משום שהדברים נעשים בפעולה אחת ולא יכולים להיות מנותקים זה מזה, בפועל כשמפעילים טורבינה גדולה היא מספקת חשמל להמון אנשים, ולא ניתן להפעיל טורבינה קטנה לצורך זה.

מאידך, הוא דן מה הדין כשכבר קרה קלקול במערכת החשמל בפועל, וברור שתיקנו את החשמל בשבת, האם גם אז יהיה מותר להשתמש בחשמל בשבת? אלא שהוא כותב שכיון שהתיקון נעשה גם עבור חולה הרי שהדבר מותר. אלא שכותב שאם הקלקול הוא רק איזורי, וידוע שאין באיזור זה בתי חולים, הרי שאסור לתקן אותו בשבת, במקרה כזה כותב הגרש"ז שצריך שאם תיקנו בכל זאת אסור להנות מהחשמל בשבת.

בנוסף הוא כותב שבמקרה שחברת החשמל תחליט שצריך לעשות את העבודות בשבת רק על ידי גויים, הרי שגם אם יהודי עשה את העבודות, הוא אינו יכול לאסור את החשמל בהנאה. במסקנתו הוא כותב שאם המציאות היא שמכריחים יהודים לעבוד בשבת לצורך ייצור החשמל, הרי שהדבר מכוער להשתמש בחשמל כזה בשבת.

בספר הר צבי (או"ח א, קפא) ובתשובות והנהגות (ה, צג) כתבו כי גם לדעות שאוסרות להנות מחשמל שמיוצר בשבת, משום הנאה ממעשה שעשו בשבת, יש מקום להקל בשימוש במקרר חשמלי בשבת, משום שאין כל יצירה שנוצרת במקרר, אלא רק שמירה על מאכלים קיימים.

סיכום: לגבי שימוש בחשמל בשבת כתב הרב פיינשטיין שמותר בעיר של גוים בגלל שהמלאכות נעשות על ידי גוים ולצורך גוים, הרב אויערבך הוסיף שבגלל שיש חולים, ולא ניתן לייצר חשמל רק עבורם, לכן מותר להנות מהחשמל שנעשה גם עבורם, והוא מאריך להסביר שזה לא נאסר יחד. ?? בכל מקרה כתבו פוסקים רבים שגם האוסרים יתירו להשתמש במקרר בשבת, מבלי להנות מאור?? משום שאין שם שינוי

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר