סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם מותר לאבי הבן להושיט את סכין המילה למוהל?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת קכג ע"א

  

יש הרבה סוגים של מוקצה. המאירי בחידושיו (תחילת מסכת ביצה) כותב שקצת מפרשים ספרו את סוגי המוקצה השונים ומצאו שיש קרוב ל - 50 סוגים שונים של מוקצה. ארבעה הם סוגי המוקצה השכיחים יותר: כלי שמלאכתו לאיסור, מוקצה מחמת חסרון כיס, בסיס לדבר האסור ומוקצה מחמת גופו.

ב"בירור הלכה" מבואר שלמרות שבחלק מסוגי המוקצה יש היתר לטלטלם בנסיבות מסוימות - מוקצה מחמת חסרון כיס אסור בטלטול, גם לא לצורך גופו או מקומו, כי זהו סוג של מוקצה שאדם מקפיד עליו ביותר.

ההגדרה של מוקצה מחמת חסרון כיס, כפי שמובאת בספר שמירת שבת כהלכתה (פרק כ אות יט), היא:

"כל דבר יקר ערך שעומד לשימוש האסור בשבת ובעליו מקפיד שלא להשתמש בו כל שימוש חריג, כגון סכין מילה או שחיטה, וכו'".

יש הנוהגים בברית מילה שאבי הבן מוסר את הסכין למוהל, כחלק ממינוי השליחות למול את בנו, ובעניין זה נחלקו גדולי התורה. הגראי"ל שטינמן זצ"ל כתב (אילת השחר) שבשבת אסור לאבי הבן להחזיק את הסכין, שכן סכין זה הוא מוקצה מחמת חסרון כיס, ואין צורך במסירת הסכין למוהל כדי למנותו שליח, ורק למוהל מותר לטלטלה לצורך המילה. לעומת זאת בשמירת שבת כהלכתה (פרק כ, הערה נג) כתב שהדבר מותר כי יש בזה סיוע למוהל שיכול לקבל את הסכין ולחתוך מיד, לכן מותר לאבי הבן להגיש לו את הסכין.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר