סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו 

 

בא זאב וטרף ובא ארי ודרס – אריה

 

"רועה שהיה רועה והניח עדרו ובא לעיר בא זאב וטרף ובא ארי ודרס אין אומדים אילו היה שם היה מציל אלא אומדין אותו אם יכול להציל חייב ואם לאו פטור. מאי לאו דעל בעידנא דעיילי אינשי? לא דעל בעידנא דלא עיילי אינשי. אי הכי אמאי פטור? תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. דשמע קל אריה ועל. אי הכי אומדין אותו, מאי הוה ליה למעבד? היה לו לקדם ברועים ובמקלות" (בבא מציעא, צג ע"ב).    

פירוש: רועה שהיה רועה בהמות של אחרים והניח עדרו ובא לעיר, ובינתים בא זאב וטרף, או בא ארי ודרס אין אומרים: אילו היה שם היה מציל. וכיון שלא היה, צריך לשלם. אלא אומדין אותו כך: אם יכול היה להציל, שהיה בכוחו להבריח חיה כזו הרי זה חייב, שברור שבשל עזיבתו את המקום נגרם הנזק, ואם לאו [לא] פטור. וממשיך אביי: מאי לאו [האם לא] מדובר בברייתא זו באופן דעל בעידנא דעיילי אינשי [שנכנס לעיר בזמן שרגילים אנשים להיכנס], וקשה איפוא לרבה! ודחה רבה: לא, מדובר באופן דעל בעידנא דלא עיילי אינשי [שנכנס בזמן שאין אנשים רגילים להיכנס]. והקשה אביי: אי הכי, אמאי [אם כך, מדוע] פטור גם כשהיה זה באופן שאינו יכול להציל? הלא זהו מקרה שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, וכיון שהיתה פשיעה מתחילה חייב אף על האונס! דשמע קל אריה ועל. אי הכי אומדין אותו מאי הוה ליה למעבד? היה לו לקדם ברועים ובמקלות (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).


שם עברי: אריה אסייני   שם באנגלית: Lion   שם מדעי: Panthera leo persica

שמות נרדפים במקורות: לביא, שחל, ליש, כפיר, גורייתא, לביאה (נקבה).


נושא מרכזי: האריה כבעל חיים מאיים
 

ראו במאמר האריה כסמל לגבורה" - "חצות לילה היה מתנמנם כסוס מכאן ואילך היה מתגבר כארי" (ברכות, ג"ב).
 

    
 תמונה 1.  אריה מתוך פסיפס המזלות בחמת טבריה (337-286 לספה"נ).    תמונה 2.  אריה טורף צבי - מתוך פסיפס בבית המרחץ בארמון הישאם ליד יריחו (חרב בשנת 747).

   

לעיון נוסף:

בפורטל הדף היומי:
מהו הקומץ ומדוע איננו משביע דווקא ארי? - "אין הקומץ משביע את הארי" (ברכות, ג ע"ב).
מדוע נפילה לבור עם נחשים או עקרבים מסוכנת מנפילה לבור אריות? - "נפל לגוב אריות אין מעידין עליו" (יבמות, קכא, ע"א).
א. האריות – תאור כללי ב. מעמד אריות מאולפים - "האדם הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו מועדין" (בבא קמא, טו ע"ב).
מאפייני הטורפים - "הזאב והארי הדוב והנמר והברדלס" (בבא קמא, טו ע"ב)
במה שונה דרך התזונה של האריה מטורפים אחרים? - "ארי ברשות הרבים, דרס ואכל פטור" (בבא קמא, טז ע"ב).
הסכנה המיוחדת בארי ודוב - "גם את הארי גם הדוב הכה עבדך" (בבא מציעא, קו ע"א).
מדוע נבחר דווקא האריה כדוגמא לסילוק נזק? - "האי מבריח ארי מנכסי חברו הוא" (בבא בתרא, נג ע"א) 
מדוע נבחר האריה לבטא את הקשר בין הקב"ה לישראל? – "מי מטיל כסותו בין לביא ללביאה" (סנהדרין, קו ע"א).
הדמיון בין ההיכל ומבנה האריה – "צר מאחוריו ורחב מלפניו, ודומה לארי" (מידות, לז ע"א).


  

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - raananmoshe1@gmail.com
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.


כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר