סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

אילו חפצים אסורים קודם הבדלה?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת קנ ע"ב

  

בגמרא נאמר שאסור לו לאדם שיעשה חפציו קודם שיבדיל.

לפי הבנת רוב הפוסקים הכוונה היא שגם לאחר שיצאה השבת ונראו שלושה כוכבים - אסור לעשות מלאכה, כפי שפוסק השולחן ערוך, המובא ב"הלכה ברורה": "אסור לעשות שום מלאכה קודם שיבדיל, ואם הבדיל בתפלה מותר אף על פי שעדיין לא הבדיל על הכוס. ואם צריך לעשות מלאכה קודם שהבדיל בתפלה אומר: המבדיל (בין הקודש ובין החול) בלא ברכה, ועושה מלאכה. הגה: וכן נשים שאינן מבדילין בתפלה יש ללמדן שיאמרו המבדיל בין קודש לחול קודם שיעשו מלאכה."

עם זאת לדעת רבנו ירוחם האיסור של מלאכה לפני הבדלה נוהג רק במלאכה שיש בה טורח, כגון אריגה או כתיבה, ולא במלאכה שאין בה טורח, כגון הדלקת הנר או הוצאה מרשות לרשות, ומובאים הדברים בהגהת הרמ"א.

יש שתמהו על החילוק הזה: היכן מצאנו שיש הבדל בהלכות שבת בין מלאכה שיש בה טורח למלאכה שאין בה טורח? הרי טורח הוא לא אחד התנאים למלאכה שאסורה בשבת? הגרי"ז סולובייצ'יק זצ"ל (המובא ב"בירור הלכה") חידש שאכן לא מדובר כאן על איסור עשיית מלאכה על פי הגדרת המלאכות האסורות בשבת, כי אין איסור לעשות מלאכה לאחר צאת השבת, אלא זהו דין בפני עצמו, השייך להלכות הבדלה, שאסור לאדם לעשות חפציו קודם הבדלה, כדי שלא יתעסק בעניינים שימשכו את תשומת לבו לדברים אחרים קודם הבדלה, כשם שאמרו גם (ברכות יד,א) שאסור לאדם לעשות את חפציו קודם התפילה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר