סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מה עלינו ללמוד מהיונים?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת קנה ע"ב

  

בגמרא מבואר שאסור לתת בשבת אוכל לפני בעלי חיים ש"אין מזונותם עליך". ב"בירור הלכה" מובאת מחלוקת איך מגדירים את בעלי החיים שמזונותיהם עליך, האם הדבר תלוי בבעלות, כפי שניתן להבין מדברי הלבוש האוסר לתת בשבת מזון לפני כלב שאינו שלו, מפני שאין מזונותיו עליו, או שבכל מצב בו יש מצווה לתת אוכל לבעל חיים, גם אם הוא אינו בבעלותו של היהודי, מותר לתת לו אוכל בשבת, כפי שסבור המגן אברהם שיש מצווה לתת אוכל לכל כלב, מפני שמזונותיו מועטים. ב"בירור הלכה" מובאים עוד דבריו של המגן אברהם הכותב שיש נוהגים לתת חיטים בשבת שירה לפני העופות, אולם מנהג זה אינו נכון, מפני שאין מזונותיהם עליך ויש בזה עבירה. לעומת זאת בעל ערוך השולחן ועוד אחרונים הצדיקו את המנהג, מכיוון שיש בזה מצווה שעל ידה זוכרים את שירת הים, מפני שהעופות אמרו שירה על הים.

בכל אופן לפי כל הדעות העופות מוצאים את מזונותיהם בעצמם ולא נזקקים לחסדי הבריות כמו בעלי חיים אחרים. ב"פרק שירה" נאמר שהיונה אומרת את הפסוק (ישעיהו לח,יד): "כְּסוּס עָגוּר כֵּן אֲצַפְצֵף אֶהְגֶּה כַּיּוֹנָה דַּלּוּ עֵינַי לַמָּרוֹם אֲדֹנָי עָשְׁקָה לִּי עָרְבֵנִי". "אומרת יונה לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית מידך ואל יהיו מתוקים כדבש ע"י בשר ודם". ביאר הגר"ח קנייבסקי שליט"א שטבע היונה שאינה רוצה מזונות משל בעליה אלא שטה לבקש מזונותיה, משום שאינה רוצה מידי בשר ודם רק מידי הקדוש ברוך הוא. טבעה כאילו אומר: "אהגה כיונה ה' עשקה לי ערבני", והוא ללמד לאדם שלא יסמוך על בשר ודם רק על ה', וזהו השירה שלה, כלומר זהו הרעיון שעלינו ללמוד מהיונים.

תגובות

  1. יט אב תש"פ 21:13 אנחנו מתנהגים כמעט הפוך | עלי

    אנחנו מברכים לפי הקרבה והחשיבות של מאכלנו לפי הפסוק 'ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון וכו', לפי הקרבה למלה ארץ, והחטה והשעורה ראשונות מפני שנוסף לאפשרות לאכול קליות שלהן כמו שהן עיקר חשיבותן בכך שהאדם מעורב בתיקונן להיות לחם ומזונות ע"י מלאכות רבות ואינו אוכלם כפי שהן מברייתן ע"י הקב"ה, ושניה להן הגפן שלבד מהאפשרות לאכול ענבים כפי שבראם הקב"ה עוד אפשר לסוחטם ליין המשמח וליבשם לצימוקים אבל בזה אינו משנה משהו מברייתם אלא רק מוציא מהפרי את המיץ שהוא חלק מהפרי, אלא שהמיץ משתנה מאליו ותוסס להיות יין שמעלתו לקידוש ובעוד שהלחם רק סועד את הלב אבל היין משמח כי עולה ישר גם למח האדם, ואחריה הזית והתמר שגם הם ניתן לסחוט מהם שמן או דבש הנשמרים ואף כי ניתן לאוכלם אבל את הזיתים צריך לכבוש ולהחמיץ והתמרים כמו הזיתים אינו יכול לאכול את גלעיניהם, ואחריהם התאנה שלא ניתן לסחוט ממנה מיץ או דבש או שמן אלא או לאוכלה כדבש כמות שהיא או למועכה לדבלים ועיגולים שניתנים לשימור כצימוקים, ולבסוף גרגרי הרמונים שניתן לאוכלם כטבע ברייתם רק לאחר הטורח בסילוק הקליפות ( שבד"כ אין רגילים לסוחטם למיץ אף כי אפשר ). הנה כי כן כפי טורח האדם על הפירות לשנותם ולתקנם כך תעלה חשיבות הפרי יותר ולא מעלת הפרי כמות שהוא בטבע ברייתו. וזה בניגוד למרגלים שהביאו את הפירות מא"י והראום לבנ"י כפי טבע ברייתם לפי גודלם, תחילה אשכול ענבים ענק, אח"כ רמון ענק ואח"כ תאנה שקטנה ממנו, ולא התיחסו כלל לזיתים ולתמרים כי אינם נאכלים כמות שהם וקטנים הם בעצמם, ובודאי שלא חטה ושעורה הקטנטנות. אבל שבחה העיקרי של הארץ שהיא זבת חלב ודבש כלומר הברכה השורה בה בעצם יוצאת מאליה בלי טורח האדם כלל ובלי שליטה וגבול, וכולה דווקא מתיקות ולא מרירות כלל. אם כן האדם מברך בעיקר לקב"ה על טובו שנתן לאדם להיות שותף עמו בתיקונו יותר ממה שמקבל חסדו ואינו שותף עמו.

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר