סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

האם מותר לזכות מההפקר בשבת?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

עירובין עא ע"א

  

חז"ל גזרו שלא לעשות עיסקאות של מקח וממכר בשבת. בדרך כלל כאשר אדם עושה מעשה שאסור על פי התורה – אין לאותו מעשה תוקף, כפי שאמר רבא במסכת תמורה (ד,ב) "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד – אי עביד לא מהני". האם יש תוקף לעיסקת קניה או מכירה שנעשתה בשבת?

רבי עקיבא איגר (מהדו"ק סימן קעד) מוכיח מהנאמר בגמרא שכאשר נפטר ביום שישי אדם שאין לו יורשים וכתוצאה מכך נכסיו הופקרו, ובא לאחר כניסת השבת יהודי והחזיק בנכסיו – אותו אדם שהחזיק בנכסים קנאם ואף אוסר על יהודים אחרים הגרים באותה חצר לטלטל בשבת מבתיהם לחצר, משום שהוא כמובן לא השתתף איתם בעירוב. מכאן מוכח שפעולת חזקה של קניית נכסים שנעשתה בשבת הינה פעולה בעלת תוקף.

רבי עקיבא איגר כותב שמצא את הראיה הזו גם בספר אחר (עצי אלמוגים), אולם הוא מוסיף שיש לדחותה, משום שייתכן שפעולת זכייה בנכסי הפקר אינה כלולה בכלל באיסור משא ומתן או מקח וממכר שנאסרו בשבת, שהרי בזכייה שכזו אין שני צדדים אלא רק צד אחד, וייתכן שלא גזרו חז"ל לאסור זאת בשבת.

בהגהותיו לשולחן ערוך (סימן שלט) רבי עקיבא איגר נשאר בספק בעניין הזה, וכותב: "אם מוצא בשבת דבר הפקר, מה דאין בו איסור טלטול, צריך עיון לדינא אם מותר לזכות, כיון דליכא מקנה וקונה אינו בכלל אין קונים בשבת ... וצ"ע".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר