סקר
עם סיום מסכת עירובין


 

מה פסק הרב קוק לגבי מיקרופון בשבת?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

עירובין קד ע"א

  

בגמרא יש מחלוקת איזה קול אסרו חכמים להשמיע בשבת. לפי דעה אחת כל השמעת קול אסורה, לכן אסור להקיש על הדלת, או להכות עליה בטבעת הקבועה בה. לעומת זאת לפי דעה אחרת רק השמעת קול שיר אסורה.

ב"בירור הלכה" יבואר שגם הראשונים נחלקו איך לפסוק בזה להלכה, ויש המחמירים על פי התלמוד הירושלמי (ביצה פ"ה ה"ב), שם נאמר שכל משמיעי קול בשבת אסורים, וכן סובר גם הגר"א, אולם יש הרבה פוסקים הסבורים שדווקא השמעת קול שיר אסורה ומנהג העולם הוא להקל.

מרן הרב קוק זצ"ל כבר נשאל בזמנו על השימוש במיקרופון בשבת. בתשובתו (אורח משפט סימן עא) הוא מקדים וכותב שמכיוון שהמיקרופון עובד באמצעות זרם חשמלי יש בזה איסור הבערת אש בשבת, כי ההגדרה של אש שהתורה אסרה להבעיר היא הגדרה רחבה הכוללת גם זרם חשמלי, ולא רק מה שנקרא אצלנו בשם אש אסור להבעיר, אלא גם סוגים שונים, לכן כל זמן שאין ראיה שהזרם החשמלי אינו נחשב לאש שאסרה התורה להבעיר – יש לנו לומר שהוא כלול באזהרת "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת".

בנוסף לכך הוא כותב שפשוט הוא שאסור להשתמש במיקרופון בשבת כדי להשמיע שיר של מקהלה, שהרי איסור זה מוסכם לכל הדעות, אלא אפילו אם הכוונה היא רק להשתמש במיקרופון כדי להשמיע את דרשתו של הרב, נפסק להלכה שבכלי המיוחד להשמעת קול אסור להשתמש בשבת. אמנם הוא רומז בדבריו שאיסור זה היה ניתן להתיר לצורך מצווה אלמלא הבעיה של החשמל.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר