סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

מה מותר לישראלי בחו"ל ביו"ט שני?

הרב דב קדרון

פסחים נב ע"א

  

מכיוון שאסור לאדם לנהוג בפרהסיא באופן שונה ממנהג המקום שבו הוא נמצא, נפסק להלכה שיהודי בן ארץ ישראל שדעתו לחזור לארץ, אך נמצא ביום טוב שני בחוץ לארץ – אסור לעשות מלאכה, משום שכך הוא מנהג היהודים בחוץ לארץ. איסור זה חל דווקא על מי שנמצא במקום שיש בו יישוב יהודי, אולם במדבר או במקום שאין בו יישוב יהודי מותר לכל אחד לנהוג כפי מנהג המקום שיצא משם.

לכאורה מלאכה בצינעה בתוך הבית צריכה להיות מותרת, כי אין בזה שינוי בפרהסיא ממנהג המקום, אולם כתבו תוספות (ד"ה ביישוב) שאין אפשרות לעשות מלאכה בצינעה, ולכן גם בתוך הבית אסור. דעה זו התקבלה על ידי רובם ככולם של הפוסקים האחרונים, המ"א, הפר"ח, שו"ע הרב, המשנה ברורה וערוך השולחן, וכך המנהג.

כאשר היו מעפילים שגורשו לקפריסין על ידי הבריטים, הייתה להם פעם אפשרות להפליג בחזרה לחיפה ביום טוב שני, הם שאלו את הרב הרצוג זצ"ל על כך, והוא ענה להם (היכל יצחק או"ח סימן נד) שיש לדחות את ההפלגה ביום אחד, כדי שלא ייראה הדבר כזלזול ביום טוב שני, שיש להקפיד מאוד על שמירתו בחו"ל.

עם זאת הסתפק הגר"מ פיינשטיין זצ"ל (אג"מ ח"ד סימן קד) שמא בימינו מותר לישראלי הנמצא בחו"ל ודעתו לחזור לארץ, להדליק את אור החשמל בתוך הבית, כי מכיוון שבהרבה בתים יש שעוני שבת שמדליקים את האור באופן אוטומטי, מי שיראה מבחוץ שבתוך בית זה נדלק אור יחשוב שהדבר נעשה על ידי שעון שבת, ולכן ייתכן שזו נחשבת מלאכה בצינעה שמותרת. 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר