סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

איך מתקנים את חטא מכירת יוסף?

הרב דב קדרון

שקלים ו ע"א

  

רבי ברכיה רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש: לפי שמכרו בכורה של רחל בעשרים כסף יהיה כל אחד ואחד פודה את בנו בכורו בעשרים כסף.

כלומר: החטא שחטאו אבות אבותינו בני יעקב בשנאת חינם ובמכירת אחיהם יוסף משפיע גם עלינו, ועדיין לא תוקן לגמרי, וכל פעם כאשר מתקיים פדיון הבן צריך להתכוון לתקן קצת מאותו חטא. באותו אופן מבאר הרמב"ם (מו"נ ח"ג פמ"ו) את מדרש חז"ל (ספרא שמיני מכילתא דמילואים) המסביר מדוע קרבנות החטאת הבאים לכפרה הם דווקא שעיר עזים: "יבוא שעיר עזים ויכפר על מעשה עזים", מכיוון שבמכירת יוסף שחטו אחיו שעיר עזים, כדי לכפר על המעשה הרע צריך לעשות פעולה הפוכה, לטובה, בשעיר עזים.

הרמב"ם מוסיף לבאר שיש צורך ליישב בנפש כל חוטא שמוטל עליו לזכור ולהזכיר חטאו תמיד, כמו שנאמר (תהלים נא,ה) "וחטאתי נגדי תמיד", ושצריך כפרה על החטא ההוא לא רק לו אלא גם לדורות הבאים אחריו, הוא וזרעו וזרע זרעו, בעבודה שתהיה ממין החטא שחטא, כלומר שאם חטא בממון – התיקון הוא שיפזר ממונו בעבודת ה', ואם חטא בהנאת גופו התיקון הוא שייגע גופו ויטריחהו בעבודת הענוי והצום ולקום בלילות לשם שמים, ואם חטאו הוא במדה רעה יעמוד כנגדה בהפך המדה ההיא, כמו שמבואר בהלכות דעות, ואם יהיה חטאו באמונה לא נכונה, שהאמין בדבר שאינו אמיתי בגלל קוצר שכלו והתרשלותו מלעיין ולהגיע לחקר האמת, תיקונו הוא שיפנה את מחשבתו מכל דבר מעניני העולם ויתרכז ויחשוב וידקדק במה שצריך להאמין באמת.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר