סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מהי מטרת מצוות מזוזה?

הרב דב קדרון

יומא יא ע"א

  

בשעריך - אחד שערי בתים, ואחד שערי חצירות, ואחד שערי מדינות, ואחד שערי עיירות, יש בהן חובת מצוה למקום. משום שנאמר: וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך.

נפסק להלכה שהחיוב במזוזה חל גם על שערים, אלא שב"בירור הלכה" מובאת מחלוקת הראשונים האם זהו חיוב מן התורה או מדרבנן.

לדעת הריטב"א החיוב במזוזה מן התורה הוא רק בפתח של בית או חדר שגרים בו, אבל בשער – חיוב המזוזה הוא רק מדרבנן. לעומת זאת לדעת רש"י והמאירי חיוב מזוזה בשער הוא מן התורה, וכן נראה מדברי הרמב"ם המבאר ששערים כאלו חייבים במזוזה מפני שהבתים החייבים במזוזה פתוחים לתוכם. כך גם מובא בירושלמי (הלכה א) שלמרות שלא גרים בשערי המדינה יש בהם חיוב מזוזה, מפני שדרכם נכנסים לבית דירה.

ייתכן שהמחלוקת תלויה בעניינה של מצוות מזוזה, שכן לדעת הרמב"ן (שמות יג,טז) מטרת מצוות מזוזה היא להעיד על כך שהקב"ה הוציא אותנו ממצרים וברא את העולם ומשגיח השגחה פרטית על כל דבר, "והצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות ובמופתים על ידינו ועל בין עינינו, ולכתוב אותו עוד על פתחי הבתים במזוזות", וזה שייך מן התורה דווקא בפתח של בית מגורים, בדומה לפרסום הנס של נר חנוכה ששייך לבית. אולם הרמב"ם (מזוזה ו,יג) כותב שמטרת מצוות מזוזה היא להזכיר לאדם את אהבת ה' ולעוררו ללכת בדרך ישרה, וזה כמובן שייך בכל פתח שאדם עובר דרכו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר