סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

אחריותו של מי גדולה יותר?

הרב דב קדרון

יומא מד ע"א

  

איזהו כפרה ששוה לו ולאחיו הכהנים ולכל קהל ישראל, הוי אומר זה הקטרת.

לפי הדברים האלו ישנה כפרה אחת ביום הכיפורים שמכפרת על כולם בשווה, על הכהן הגדול ועל הכהנים ועל כל עם ישראל, וזוהי הקטרת שמכפרת על לשון הרע. הקשה על כך המשך חכמה (ויקרא טז,יז): והרי ישנה כפרה נוספת שמכפרת בשווה על כולם, והיא השעיר הפנימי, שהוא קרבן חטאת שמכפר על עוון טומאת המקדש וקדשיו, אם כן מדוע מוזכרת כאן דווקא הקטרת.

תירוצו הוא שבענייני הקדש והמקדש עוונם של הכהנים גדול יותר, כי הם הממונים על עניינים אלו, ומי שממונה על עניין וחוטא בו אין זה סתם חטא, אלא זוהי מעילה בתפקידו. נמצא שהכפרה על הכהנים בעניין המקדש וקדשיו אינה אותו סוג של כפרה עבור שאר עם ישראל, אבל בעניין חטא לשון הרע אין הבדל בין אנשים שונים ולכן הכפרה שמכפרת הקטורת היא הכפרה ששווה לכולם.

עיקרון זה נלמד מדבריו של ספר העיקרים (מאמר ד, כו) השואל: מדוע שאול נענש על חטאו בעונש חמור שנלקחה ממנו המלוכה, ואילו דוד נענש על חטאו בעונש אחר, ומבאר כי חטאו של דוד היה חטא "רגיל" כמו של אנשים אחרים ולכן עונשו היה עונש "רגיל", אולם שאול חטא במצווה מיוחדת שהוא היה אחראי עליה במסגרת תפקידו, להשמיד את עמלק, ולא מילא את תפקידו, ולכן דינו היה כמועל מעל. מכאן למי שמוטל עליו תפקיד מסוים שאחריותו גדולה ורבה יותר מאשר האחריות הרגילה של כל אחד על מה שכולם צריכים להקפיד עליו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר