סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מהו הרמז במידה "גורעין ומוסיפין ודורשין"?

הרב דב קדרון

יומא מח ע"א

  

אחת מהמידות שבהן דורשים את התורה היא: "גורעין ומוסיפין ודורשין", כלומר: גורעים אות הכתובה במילה זו ומוסיפים אותה למילה אחרת, ועל פי זה דרשו: "ולקח הכהן המשיח מדם הפר", שגורעים המ' מהמלה מדם ומוסיפים אותה למלה הפר ודורשים: ולקח הכהן המשיח דם מהפר, מן הפר יקבלנו.

המגיד ממעזריטש (תורת המגיד, בראשית) אמר שיש במידה הזו רמז לאופן בריאת אדם וחוה, שנגרע חלק מגופו של אדם ונוסף עליו עוד וממנו נוצרה חוה.

הוא הוסיף שיש כאן גם רמז לכל אדם השב בתשובה:

כי אחד מדרכי התשובה הוא שינוי מעשה, והוא עיקר התשובה ועל זה אמרו גורעין, כלומר שיראה לגרוע מעניני עולם הזה ומתאוות הגשמיות ומותרות וכל שאר צרכי הרשות, ורק יספיק עצמו בכדי חיותו, ומוסיפין, היינו להוסיף במעשה עבודת הבורא יתברך, כמ"ש רז"ל (ויק"ר כה, א), אם היה רגיל לקרות פרק אחד או דף אחד ילמוד ב' פרקים וכו' וכיוצא בשאר המצוות, ויראה להוסיף בכל עבודת הקודש בכוונה ובהתלהבות בדחילו ורחימו, ובעשיית המצוות ובתפילתו ולימודו.

ובנוסף לכך: ודורשין, לשון (ויקרא י, טז) דרש דרש משה, ודרשת וחקרת (דברים יג, טו), כלומר שצריך לדרוש ולחקור היטב ולבדוק את עצמו שלא ימצא בו שמץ ונדנוד עבירה באחד מרמ"ח איבריו שפגם בהם ח"ו, ולא תיקן אותו, ופשיטא שצריך לדרוש ולחקור ולעיין בעשיית המצוה ובלימודו, שלא תהיה בהם שום פניה או מחשבה זרה, ושלא יהיה בו איזו מדה ממדות רעות כמבואר בספרי מוסר.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר