סקר
מסכת בבא קמא:

 

מה ההבדל בין שותפים לציבור?

הרב דב קדרון

ראש השנה ז ע"ב

  

בגמרא נאמר שיחיד רשאי לתרום קרבן ציבור בתנאי שימסור אותו בלב שלם לציבור, וזהו חידוש שלא חוששים שמא לא ימסרנו יפה יפה בלב שלם, ובלקט ביאורי אגדות מובא הסברו של הגרי"מ חרל"פ זצ"ל שהחשש הזה תלוי בעצם בהבדל שבין החיבור בין שותפים לחיבור של הציבור:

כאשר שותפים עסקיים מתחברים, בדרך כלל כל אחד מהם עושה את החיבור הזה עבור עצמו, שהרי אילו היה יכול לעשות את אותו עסק לבד היה מעדיף לעשות לבד ולהרוויח יותר, ורק משום שאינו יכול הוא מתחבר עם שותפים אחרים עד שיגיע הזמן שיוכל להיפרד מהם ולעשות לביתו. חיבור כזה הוא לא אמיתי, כי כל מגמתו היא להתחבר על מנת להיפרד.

לעומת זאת חיבור אמיתי מטרתו הפוכה, המטרה העיקרית היא להתחבר כדי להישאר מחוברים, כמו החיבור שבין בעל ואשה. כך הוא גם עניינו של הציבור, שהוא חיבור של אנשים שלא על מנת להיפרד, אלא על מנת להישאר מחוברים.

ההבדל הזה מסביר את החשש, שמי שתורם מרכושו הפרטי עבור קרבן ציבור לא ימסרנו יפה יפה, כי אם יתייחס לתרומה זו כאל מעשה של שותף, לטובת עצמו, אז יהיה פגם בקרבן. אכן, מסקנת הגמרא היא שאין לחשוש לכך, וכך גם פוסק הרמב"ם (הלכות כלי המקדש פרק ח הלכה ז): "ויחיד שהתנדב בגד מבגדי כהונה מוסרו לציבור ומותר, וכן כל כלי השרת ועצי המערכה שמסרן יחיד לציבור הרי הן כשרין, אף כל קרבנות הציבור שהתנדב אותן יחיד משלו כשרים ובלבד שימסרם לציבור".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר