סקר
המסכת שהיתה הכי קשה:


 

איך יתכן שר' חנינא בן דוסא גידל עיזים? / הרב עקיבא כהנא

מכון ארץ חמדה

תענית כה ע"א


בעבר עסקנו בשאלה האם מותר לגדל בימינו בהמה דקה בארץ ישראל, לאור האיסור שמופיע בגמרא על גידול בהמה דקה בארץ ישראל. בסוגיה שאותה נלמד השבוע (תענית כה עמוד א) מתוארת הסיבה לכך שר' חנינא בן דוסא קנה עיזים, הגמרא מספרת כיצד אדם איבד ליד ביתו תרנגו לים ולאחר שר' חנינא מכר אותם הוא קנה בדמיהן עיזים,

הגמרא ענתה על השאלה כיצד אדם עני כר' חנינא קנה את העיזים, אך לכאורה לא ענתה על השאלה השנייה שנשאלה: כיצד יתכן שר' חנינא גידל בהמה דקה בארץ ישראל בעוד שבמשנה נאמר שאסור לעשות כך?

על כך נאמרו כמה תשובות בפרשנים:

א. הרי"ף בעין יעקב הסביר שהאיסור לגדל נאמר רק על גידול בהמה דקה כשהיא קטנה וצעירה, אבל אין איסור על קניית עז גדולה, כנראה משום שהיא מבויתת יותר, ולא תזיק ליבולים.

ב. בספר גבורת ארי תירץ שר' חנינא גידל את העיזים במדבר או במקום שאין בו אנשים, ולכן מותר לגדל בו עיזים. לפי הסבר זה צריך לומר שגידול העיזים נעשה במקום רחוק מהעיר, ולמרות זאת שכיניו התלוננו שהעיזים מזיקים את שדותיהם שאינם בתוך העיר, דבר זה קצת דחוק.

ג. היד דוד כתב שניתן לתרץ שמותר לגדל בהמה שאינה שייכת לו, משום שבמקרה כזה אין חשש שהוא יגרום לבהמה לאכול מהגזל, משום שאין לו עניין בכך שהבהמות יאכלו בכלל, שהרי הן לא שלו. אך הוא כותב בנוסף שכיון שהם ידע שהעיזים לא יזיקו הרי היה מותר לו לגדל,

ד. הזכרון יהודה (ב, קצז) תירץ שלצורך מצוות השבת אבידה מותר לגדל עיזים, אמנם, הקשה על כך בספר גבורת ארי, שלפי זה גדול כח המוצא מכח הבעלים שהיו לו עיזים, יתכן שבמקרה שלנו שהוא קנה את העיזים לצורך השבת אבידה היה מותר לו. הציץ אליעזר (ז,כה) עונה על כך שתקנת האיסור לגדל בהמה דקה, לא ניתקנה כתקנה גמורה, אלא רק כתקנה שאסור להזיק על ידי בהמה דקה, ולכן אין לאסור במקרה שידוע שהבהמה לא תזיק.

סיכום:
הגמרא התקשתה בשאלה כיצד רבי חנינא בן דוסא החזיק בהמה דקה שאסור לגדלה, ולא ענתה על כך באופן מפורש, ישנם כמה דרכים לפרש מהו תירוץ הגמרא: א. שהאיסור רק על בהמה קטנה. ב. שהבהמה גדלה במקום שאין בו אנשים. ג. שמותר גידול בהמה שאינה שלו. ד. לצורך מצווה מותר.
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר