סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב אברהם בלס, מכון הירושלמי

מגילה יד ע"א

 

תלמוד בבלי מגילה יד, א:

"אי הכי הלל נמי נימא! - לפי שאין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ. - יציאת מצרים דנס שבחוצה לארץ, היכי אמרינן שירה? - כדתניא: עד שלא נכנסו ישראל לארץ הוכשרו כל ארצות לומר שירה. משנכנסו ישראל לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. רב נחמן אמר: קרייתא זו הלילא, רבא אמר: בשלמא התם הללו עבדי ה' - ולא עבדי פרעה, אלא הכא - הללו עבדי ה' ולא עבדי אחשורוש? אכתי עבדי אחשורוש אנן".

התלמוד הבבלי מביא 3 סיבות מדוע לא אומרים הלל בפורים. סיבה ראשונה לא אומרים הלל על נס בחוץ לארץ. סיבה שנייה ההיא שעם ישראל לא נגאל מן המלכות.

סיבה שלישית היא שמגילת אסתר היא כמו הלל.

סיבה זאת אינה מופיעה בירושלמי

תלמוד ירושלמי פסחים י, ו:

"הרי מרדכי ואסתר שנייא היא שהיו בחוץ לארץ ואית דבעי מימר מרדכי ואסתר משונאיהם נגאלו לא נגאלו מן המלכו' ".

לדעת הירושלמי ברור הדבר שאין אומרים הלל בחוץ לארץ. 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר