סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

דיוק וחידוש ברש"י

מסכת יבמות דף כד

 

עמוד א

רש"י ד"ה או אינו. אלא בבן שיולד לו משתעי שאם היה שם המת יוסי קורין לזה יוסי:

מדוע שינה רש״י מלשון הגמרא דכתיב יוחנן ויוסף ולא יוסי.

ואולי יובן על פי זה מדוע במכוון הובאו שני שמות הללו יוחנן ויוסי דווקא כגירסת רש"י, כי רבי יוחנן לכאורה נקרא ע"ש אביו כי היה יתום מלידה (קידושין לא:) וכן יש תנא רבי יוסי בן יוסי (מנחות ו ע"ב) ואפשר שגם הוא נקרא על שם אביו,

עוד אפשר מפני שהתנא יוסי בן חלפתא ייבם אשת אחיו כדאיתא בירושלמי ריש יבמות ובבלי בשבת קיח ע"ב חמש בעילות וכו',

ומעניין במסכתינו דף נ"ג(מופע כמעט יחיד בש"ס) דתניא אבא יוסי בן יוחנן איש ירושלים, דהוא אחד מן הזוגות שקיבלו מהם כדאיתא באבות.
 

עמוד ב

רש"י רוק למעלה מן הכילה. ארוכל יוצא קאי ומצא בעל רוק למעלה בגג הכילה שעל מטתו מי זרק הרוק למעלה כ''א השוכב ופניו למעלה הלכך זינתה זו ורקקה בשעת תשמיש:

ויש לעיין מדוע חוששים לכך, הרי יתכן שהיא היתה במטה סתם ורקקה ומדוע יש ראיה שזינתה, וכן הקשה באילת השחר.

ונראה ליישב דבדרך כלל השוכב במיטה וצריך לירוק מסובב פניו לרצפה ויורק ואינו יורק למעלה משא"כ בשע"ת שאינה יכולה להסתובב ולרוק ולכן ירקה לכיוון גג הכילה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר