סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

כמה סופרים בספירת העומר?

הרב דב קדרון

יבמות מב ע"א

  

בגמרא נידונה תקנת חכמים שאשה שהייתה נשואה צריכה להמתין שלושה חדשים, שהם תשעים ואחד ימים לפני שתתחתן עם בעל אחר, וכך גם גיורת או שפחה משוחררת, צריכה להמתין שלושה חדשים לפני שתוכל להתחתן.

במדרש (פסיקתא דרב כהנא פיסקא יב,יז) יש השוואה בין תקנה זו לבין הזמן שבו ניתנה התורה לעם ישראל, שהרי נתינת התורה דומה לחתונה בין עם ישראל לקב"ה:

למה בחדש השלישי ולא בחדש השני ולא ברביעי? אמר רבי הושעיא שנה לי רבי חייא הגדול, גיורת ושבויה ומשוחררת לא ינשאו ולא יתארסו עד שלשה חדשים, כך ישראל נקראו גרים, שנאמר כי גרים הייתם בארץ מצרים (ויקרא יט: לד). נקראו שבויים, שנאמר והיו שובים לשוביהם (ישעיה יד: ב). נקראו משוחררים, שנאמר אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות לכם עבדים (ויקרא כו: יג). אמר הקדוש ברוך הוא: נמתין להם שלשה חדשים ואחר כך אני נותן להם את התורה, בחודש השלישי (שמות יט: א).

וביאר בעל הבני יששכר (מאמרי חודש ניסן מאמר יב) שלכאורה היו צריכים להיות שלושה חדשים שלמים של המתנה, אבל הקב"ה משתוקק כביכול לחיבת ישראל עם קרובו, וקיים הדין הזה בספירת הימים והשבועות בספירת העומר, כי חוץ מששת הימים הראשונים בכל שאר הימים הספירה היא בכפל, שסופרים גם את היום וגם את השבוע, ובסך הכל נמצא שסופרים תשעים ושנים ימים, שהם בדיוק כפי תקנת חז"ל: תשעים ואחד יום חוץ מיום שנתארסה בו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר