סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

תלמידי חכמים חשובים כמלכים - "שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרך אין מוחין בידו"

פניני הדף היומי, עלון יביע אומר / הרב ירון מרדכי זכאי

יבמות עו ע"ב

  

הגמרא מספרת לנו שבזמן בא גולית הפלשתי להלחם עם ישראל, ודוד המלך שבאותו זמן היה נער הביא נכונות להלחם כנגדו,ואז שאול המלך שראה שדוד מתנהג בטכסיסי מלכות והיה מזרע יהודה שאל את אבנר שר הצבא האם דוד המלך מיוחס לפרץ בן יהודה או לזרח שכן אם מיוחס לזרח שהוא יהיה אדם חשוב אבל לא מלך, אבל אם הוא מיוחס לפרץ הוא עתיד להיות מלך שכן מלך רשאי לפרוץ גדרות ושדות של אנשים פרטים בכדי לעשות לו דרך קצרה לצורך מלחמה או לצורך עצמו (ודבר זה רמוז בשמו של פרץ לשון פורץ),

ובהקשר לכך אביא לשאלה שנכתבה בספרי החדש (סידרת הספרים על דיני ממונות מצוים "משפטי אמת" ניתן להזמין בפלא' 0527630352) לגבי יהודי תלמיד חכם שחי בעניות נוראה ושכנו שהוא גבאי בבית כנסת מרכזי החליט לעשות לו מגבית, אלא שהיות ולא כולם זכו להכיר בערך העליון של סיוע ללומדי תורה אמר הגבאי שהוא אוסף לצורך הכנסת כלה והציבור תרם סכום נכבד וכעת הגבאי מסתפק האם יש במעשהו משום גזל הרבים.

ובתשובתי הבאתי את דברי השס והשו"ע (חלק יורה דעה סימן רנט) אם מותר לשנות כספי צדקה שנאספו למצוה מסוימת ולהעבירם למצוה אחרת, וכן אם יש סמכות לגבאי לשנות, ואם כשמשנה לצורך החזקת תורה שהיא עדיפה מכולן כפי שכתב מרן בשו"ת אבקת רוכל ובשולחן ערוך(יורה דעה סימן רמט) אפשר שמותר, ולמעשה הכרעתי שאף שאין זה מעשה הוגן לגנוב דעת הבריות מכל מקום בדיעבד שכבר גבו הכסף מותר להעבירו לתלמיד חכם.

ובשו"ת שבט הלוי (חלק ב סימן קיח) שגם נשאל על מעשה דומה הביא שהחתם סופר זצ"ל אמר כיוון שתלמידי חכמים נחשבים מלכים כפי שאומרת הגמרא (מסכת גיטין דף סב) מאן מלכי דרבנן ובמלך הדין שפורץ גדר לצרכיו יש לו דינים מיוחדים כמבואר בסוגיתנו כך הדין שיהיה מותר לשנות ולהעביר בשבילו כספים שנאספו עבור צדקה אחרת.

וכן הבאתי ראיה מהמעשה המובא במסכת כלה (פרק ב) בר' טרפו ושביקש מר' עקיבא שיקנה לו עיר ונתן לו כסף רב, ור' עקיבא חילק את הכסף לתלמידי חכמים, וכשבא ר' טרפון לראות את העיר, לקחו ר' עקיבא לבית המדרש (וביאר החפץ חיים בספרו אהבת חסד פרק יד שר' עקיבא לא שיקר שהתכוון לעיר בשמים שנבנתה מהזכויות של ר' טרפון במצוה זו)והודה לו ר' טרפון, ורואים מכאן שאם שינו לצורך מצוה גדולה כהחזקת תורה מותר להשתמש בכסף זה שזוהי הצדקה המועילה ביותר. 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר