סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

כיבוד אב ואם כשהדבר כרוך באיסור - "יכול יהיה כיבוד אב ואם דוחה שבת"

פניני הדף היומי, עלון יביע אומר / הרב ירון מרדכי זכאי

יבמות ה ע"ב

  

הנה בסוגיתנו הגמרא דנה האם מצות עשה דוחה מצות לא תעשה כששניהם מתנגשות זו לזו. וכפי שאנו מוצאים לגבי מצות ברית מילה שחלה בשבת, שעושים מילה אף שמוציאים דם מהתינוק ויש בזה איסור משום חובל (מוציא דם) אמנם למעשה אין אנו למדים ממצות ברית מילה לשאר מצות שידחו איסורים כיון שהצטוינו במצוה זו עוד לפני מתן תורה, ועוד שהתורה מגלה לנו בפירוש שמצות מילה צריכה להתקיים בזמנה.

ולכן במקרה שהאב אינו שומר תורה ומצות ואמר לבנו שיחלל שבת אף שיש כאן מצות כיבוד אב לכאורה, מכל מקום אסור לבן לשמוע לאביו, ולומדים זאת ממה שכתוב בפסוק "איש אביו ואימו תיראו ואת שבתותי תשמורו", כולם חיבים בכבודי דהיינו שהיכן שציווי האב או האם נוגד לאיסור המפורש בתורה אין צריך לשמוע להם כיון שגם הם וגם הבן מחויבים בכבודו של הבורא יתברך לשמוע בקולו ולשמור מצוותיו. והנה אף שמלשון הגמרא משמע שמדובר דוקא כשהאב או האם אומרים לבן לעבור על דבר שאסור מהתורה שאין לשמוע בקולם, מכל מקום כתב הרמב"ם (בהלכות ממרים פרק ו) וכן נפסק בשו"ע (יורה דעה סימן רמ סעיף טו) שגם כשאומרים לו לעבור על איסור דרבנן אין צריך לשמוע בקולם, וביאר מרן בבית יוסף שגם שלא לעבור על איסורי דרבנן יש כאן משום כבודו של ה' יתברך. וישנו נידון מעניין בפוסקים כשהאם נפטרה והבן רוצה לומר עליה קדיש במשך י"ב חודש ,והאב ציווה את הבן שלא לומר קדיש משום שהוא מקפיד שבנו לא יאמר קדיש שלא יחשבו אנשים שאומר על אביו, והיו היו פוסקים שסברו שצריך לשמוע לאביו, אמנם מהרש"ל בספרו ים של שלמה (מסכת קידושין פרק א סימן סג) כתב שאין צריך לשמוע לאביו מאחר ונהגו מדורי דורות לומר קדיש יתום שע"י אמירת הקדיש ניצול המת מדינה של גיהנום ונשמתו עולה בגן עדן, ואין צריך לשמוע לאביו בציווי שבא לעקור מנהגים, ועוד שכשהאב מצוה שלא לומר קדיש על האם עובר בכך על מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ולכן אין הבן צריך לשמוע בקולו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר