סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

שלש דרגות של טהרה/תשובה

הרב דב קדרון

יבמות עד ע"ב

  

טבל ועלה אוכל במעשר, העריב שמשו אוכל בתרומה, הביא כפרה אוכל בקדשים.

לפי הפשט יש כאן שלושה שלבים של טהרה, לשלוש דרגות של אכילה של דברים שיש בהם קדושה.

האמרי אמת (ויקרא פרשת אמור שנה תרסה) אמר שיש רמז בשלוש דרגות אלו לשלוש דרגות של בעלי תשובה.

"טבל ועלה אוכל במעשר" - זו התשובה הפשוטה, המדריגה הראשונה, תשובה מיראה, כי מעשר הוא יראה כמו שכתוב לגביו (דברים יד כג): "למען תלמד ליראה".

והמדריגה השניה היא "העריב שמשו אוכל בתרומה", "הערב שמש" רומז לאדם שתשובתו היא במסירות נפש, שהעולם מחשיך לו ומבין שהיה צריך להתקיים בו (יחזקאל יח כ): "הנפש החוטאת היא תמות", וכשאדם שב במסירות נפש נאמר על זה (ויקרא כב ז): "ובא השמש וטהר", והוא מגיע למדריגה יותר גבוהה.

והמדריגה השלישית היא: "הביא כפרה אוכל בקדשים", הבאת כפרתו מתייחס למי שעושה מהחטא גופו דורון, כמו שאמרו חז"ל (יומא פו ב) שבתשובה מאהבה זדונות נעשות לו כזכיות, וזו המדריגה הכי גבוהה, ולכן במדרגה זו הכפרה באה ביום השמיני שהוא למעלה מהטבע, למעלה מהעולם שהוא רק שבעה ימים, ועל אדם כזה נאמר: במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, כי בעל תשובה באופן זה מגיע למדריגה שהיו בה בני ישראל קודם החטא. 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר