סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מהי הגדרת: "הרגיל בזיתים"?

הרב דב קדרון

נדרים מו ע"א

  

הר"ן כותב בשם הירושלמי שההגדרה של מי שרגיל להדיר בהנאה היא: מי שעשה זאת שתי פעמים.

על פי זה ביאר החיד"א (אהבת דוד דרוש טו - לשבת הגדול) את דברי חז"ל (שבת קיח,ב): אלמלא שמרו בני ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלים. כי אמרו במסכת יומא (דף ל"ו): כיון שבא לאדם דבר עבירה לידו פעם ראשונה ושניה ולא חטא שוב אינו חוטא, ומכיוון שכל המחלל שבת כאלו עובר על כל התורה כולה, הרי זה כאילו שבשבת באות כל העבירות לידו, ומי שנשמר לא לחלל את השבת הרי הוא כמקיים את כל מצוות התורה, ומי שעושה זאת שתי שבתות שוב אינו חוטא, וכשכל ישראל ישמרו שתי שבתות שוב אינם חוטאים. המספר שתי פעמים מבוסס על ההגדרה של רגילות המובאת בר"ן.

כך מבאר גם הבית מאיר את פסק הרמ"א (אה"ע סימן קטו סעיף ד) שאשה שרגילה בכך להיות עוברת על דת יהודית מתגרשת בלא כתובה, שהכוונה היא שפעמיים התנהגה בחוסר צניעות.

כך מסביר גם ר' צדוק הכהן מלובלין (ישראל קדושים אות ה) את דברי רב הונא: כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר, שבשתי פעמים נקרא רגיל.

וכן מבאר הג"ר בצלאל שטרן זצ"ל (בקובץ כרם שלמה שנה ט"ז) את דברי חז"ל (הוריות יג,ב) שמי שרגיל בזיתים משכח את לימודו, שדווקא אם אוכל שתי סעודות רצופות עם זיתים יש את העניין שמשכח לימודו ולא באופן אחר.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר