סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מיהם האב והבעל של ישראל?

הרב דב קדרון

נדרים סז ע"א

  

ילדה קטנה או נערה נמצאת ברשות אביה לעניין נדרים, לכן הוא יכול להפר את נדרי בתו כל זמן שהיא קטנה או נערה. אם היא נערה מאורסה אז רשות הפרת נדריה שייכת לאביה ולבעלה בשותפות, כמו שפוסק רמב"ם (הלכות נדרים יא,ט):

נערה מאורסה אין מפר נדריה אלא האב עם הבעל כאחד, ואם הפר האחד לבדו אינו מופר.

וכאשר הנערה נכנסת לנישואין אז הבעל בלבד הוא זה שמפר את נדריה.

עם ישראל כולו משול לכלה והקב"ה לחתן. על פי דעה אחת במדרש (במדבר רבה פרשה יב סימן ח) הקריבה להר סיני הייתה כמו אירוסין ונתינת התורה הנישואין. נמצא שעד שקרבנו המקום להר סיני היינו ברשות אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, ורק על פיהם ניתן היה לאסור דבר על כלל ישראל, כגון גיד הנשה. בזמן הקצר שבין הקריבה להר סיני לבין נתינת התורה, היינו ברשות המשותפת של אבותינו והקב"ה, ולאחר נתינת התורה אנחנו ברשותו של הבעל, הקב"ה, שנתן את הסמכות לחכמי ישראל להחליט מה ניתן לאסור ולגזור על כלל ישראל ומה לא.

לכן כותב הרמב"ם (בפירוש המשנה חולין פרק ז משנה ו) שכל מה שאנו נזהרים ממנו או עושים אותו היום הוא מפני צווי ה' על ידי משה, לא מפני שה' צוה בכך לנביאים שקדמוהו, לכן איסור אבר מן החי ומצוות ברית מילה וכן גיד הנשה אין אנו מקיימים אותם בגלל נח, אברהם או יעקב, אלא בגלל צווי משה רבינו, כפי שנאמר לו בסיני.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר