סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

איזה חרם חמור יותר?

הרב דב קדרון

נדרים צ ע"ב

  

בתוספות מובאת דעה שמנדים בעל שגרם לכך שאשתו תיאסר עליו, כי בכך הוא עובר על חרם רבנו גרשם, ומסביר המהרש"ל (ים של שלמה מסכת יבמות פרק ב סימן יח) שבעל שאוסר על עצמו את אשתו ללא צורך הרי הוא כמי שגירשה בעל כורחה, ובזה הוא פועל בניגוד לחרם של רבנו גרשם.

חוץ מהאיסור לגרש אשה בעל כורחה, רבנו גרשם גם החרים את מי שנושא אשה שנייה בנוסף לאשתו הראשונה, ורבותינו האחרונים דנים בשאלה איזה מבין שני החרמים חמור יותר.

הנודע ביהודה (מהד"ת חאהע"ז סי' צ' ובסי' ק"ב) האריך להוכיח שהחרם שלא לישא שתי נשים קל יותר מהחרם שלא לגרש אשה בעל כורחה.

לעומת זאת בעל שו"ת שואל ומשיב (מהדורה קמא חלק א סימן קיג) כותב שלפי מה שכתב הט"ז בכמה מקומות שאין כח ביד חז"ל להחמיר נגד מה שכתוב בפירוש בתורה להתיר, נמצא שהחרם שלא לישא שתי נשים אינו נוגד את התורה באופן ישיר, כי אף על פי שלפי דין תורה מותר לאדם לישא יותר מאשה אחת, יש כוח ביד חכמים לגזור שלא לישא שתי נשים אם ראו צורך בכך, כמו כל גזירות חז"ל, אבל לענין לגרש בעל כורחה הרי מפורש בתורה: "והיה אם לא תמצא חן בעיניו ושלחה מביתו", כלומר בעל כורחה, ואמנם רבנו גרשם מאור הגולה עשה תקנה מפני הפרוצים, כפי שגם התורה בעצמה הרשתה לחכמי הדור לעשות תקנה ולעשות משמרת כפי צורך הדור, אבל מכיוון שהרשות לגרש בעל כורחה כתובה בפירוש בתורה, אין איסור זה חמור כמו האיסור לישא שתי נשים, שאינו מנוגד לפסוק מפורש בתורה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר