סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

נמלה שחסרה מהו – נמלת הקציר
 

"בעי רבא: נמלה שחסרה, מהו? שיעורא גמירין לה והא חסר, או בריה גמירי לה והאיכא? אמר רב יהודה מדיסקרתא, תא שמע: בהם יכול בכולן? ת"ל: מהם, אי מהם יכול מקצתן? תלמוד לומר: בהם, הא כיצד? עד שיגע במקצתן שהוא ככולן, ושיערו חכמים בכעדשה, שכן החומט תחלת ברייתו בכעדשה; שמע מינה: שיעורא גמירי לה. אמר רב שמעיה: כי בעינן שיעורא דבדלא הויא כעדשה לא מטמא, דלא נפלה בה נשמה, אבל נפלה בה נשמה לא תיבעי לך" (נזיר נא ע"ב). 

פירוש: אגב הדיון במת שחסר, שאין לו כל דיני מת, מביאים, בעי [שאל] רבא: נמלה שחסרה, כגון שניטלה אחת מרגליה, מהו לענין מלקות על אכילתה? כי כאשר אדם אוכל נמלה שלימה, גם אם אין בה שיעור אכילה של כזית חייב עליה משום אכילת שרץ, כיון שהיא בריה שלימה. וצדדי השאלה: שיעורא [שיעור] נמלה שלימה גמירין לה [למדנו במסורת] שחייבים עליו והא [ואילו זה] חסר. או שעל בריה (יצור) גמירי לה [למדנו במסורת] שחייבים והאיכא [וזה יש כאן] שהחסרון שבה אינו מוציא אותה מכלל בריה. אמר רב יהודה מדיסקרתא: תא שמע [בוא ושמע] ממדרש הלכה זה: נאמר בטומאת שרצים "כל הנוגע בהם במותם יטמא" (ויקרא יא, לא), יכול שתהא הלכה זו דווקא בכולן, כלומר, בשרצים שלמים תלמוד לומר: "וכל אשר יפול עליו מהם במותם יטמא" (ויקרא יא, לב) משמע שכל חלק מהם מטמא. אי [אם] אתה מדייק "מהם", יכול אף מקצתן תלמוד לומר: "בהם", שמשמעו: בהם כולם. הא [הרי] כיצד ניישב את שני המקראות הלו? עד שיגע אף במקצתן שהוא שיש בו שיעור ככולן. ושיערו חכמים שיעור זה בכעדשה, ומדוע? שכן החומט שנמנה בין השרצים הטמאים תחלת ברייתו בכעדשה. עד כאן מדרש ההלכה. ולענייננו שמע מינה שיעורא גמירי לה [למד מכאן ששיעור אנו למדים], בלי קשר למהותה של הברייה. ואם כן, נמלה שחסרה אינה מטמאה עוד (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).


שם עברי: נמלת קציר שחורה   שם באנגלית: Harvester Ant Black   שם מדעי: Messor ebeninus

שם נרדף במקורות: שומשמני


נושא מרכזי: האם יש סיבה לאכילת נמלה?

 

לנושאים נוספים העוסקים בנמלת הקציר - הקש\י כאן.

 

הנמלה מוזכרת בש"ס פעמים רבות כאשר ברוב רובן ההקשר הוא בדומה לנאמר בסוגייתנו. הנמלה משמשת כדוגמה לבעל חיים שלמרות גודלו הקטן מכזית הוא אסור באכילה משום "שרץ השורץ על הארץ" (רש"י שם על פי הסוגיה בטז ע"ב) בגלל היותו "ברייה" כלומר אורגניזם (יצור חי) בעל זהות שלימה ומוגדרת. ובלשון רש"י (חולין, סג ע"א): "צדקתך כהררי אל - דאפילו נמלה אית ליה חיותא כגדולה". מהמשנה (מכות, פ"ג מ"ב) ניתן ללמוד שרבי שמעון איננו מגביל את דין "ברייה" רק לבעלי חיים וגם גרגיר חיטה נתפס כברייה שלימה. בדין "ברייה" נכתבו תילי תילים של הלכות הן מתוך התחום של מאכלות אסורות והן מתוך דיני ביטול. גם במשל של אביי בסוגיה ביבמות (קיח עב) משמשת הנמלה כסמל לבעל חיים קטן וכפי שפירש רש"י (שם): "דשומשמנא גברא - גוץ כנמלה". בכתובות ( עה ע"א) כתב: "דשומשמנא גברא - משל הדיוט הוא מי שבעלה קטן כנמלה".

הדיון בגמרא סביב אכילת נמלה מעורר שאלה מעניינת: מדוע לו לאדם לאכול נמלה וללקות הרי אין בה כדי להשביע ("מומר אוכל נמלים לתיאבון" (1))? בוודאי אין מדובר כאן באוכל בשוגג שהרי אין לוקים ללא עדים והתראה. ניתן לטעון כמובן שהדיון כאן הוא דיון עקרוני ואין לו קשר לריאליה. הנמלה נבחרה לדיון זה משום שהיא נפוצה מאד, מוכרת לכל וקל ללכוד אותה. אפשרות אחרת היא שמדובר באדם שאכל נמלה להכעיס ("מומר אוכל נמלים להכעיס"). כאלטרנטיבה ניתן, אולי, להציע כיוון שונה לחלוטין והוא שבאמת אדם מעוניין לאכול נמלה מסיבות רפואיות (כשאין פיקוח נפש). מינים שונים של נמלים מפרישים חומצה פורמית שהיא בעלת פעילות אנטיבקטריאלית חזקה. בעזרת חומצה זו מסלקים הנמלים פולשים ובעיקר משמרים את המזון בממגורות שלהם מפני חיידקי רקבון ופטריות. היום משתמשים בתעשיית המזון בחומצה פורמית לצורך שימור מזון. כבר מאות שנים מקובל בסין להשתמש בנמלים כתוסף מזון או כמרכיב במשקה בריאות על מנת לטפל במגוון רחב של מחלות כמו דלקת פרקים ודלקת כבד. המרכיבים הפעילים המדוייקים עדיין לא התבררו אך יעילותם הוכחה בניסויים קליניים. 
 

               
תמונה 1.  נמלת קציר שחורה        הבלוג של עמיר וינשטיין   תמונה 2.  נווטת

 


(1) מיותר לציין שהכוונה כאן היא על משקל הביטוי "מומר אוכל נבילות".  


 

רשימת מקורות:

מ. דור, החי בימי המקרא המשנה והתלמוד (עמ' 196).
אנציקלופדיה "החי והצומח בא"י" כרך 3 (עמ' 376-377). 

א. המחבר ישלח בשמחה הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.כתב: ד"ר משה רענן    © כל הזכויות שמורות

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר