סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

אדם לעמל יולד / רפי זברגר

גיטין כ ע"א
 

הקדמה 

אנו ממשיכים לדון באופן כתיבת הגט. 
 

הנושא

מצטטת הגמרא, הלכה הכתובה בתלמוד ירושלמי (שבת, פרק י''ב, הלכה ד') הקובעת כי לאור הפסוק בתורה המדבר על גט (וכתב לה ספר כריתות (דברים, כ''ד, א')) – יש לכתוב את הגט, אך אין לחקוק אותו.
על דין זה מקשה הגמרא ממקור אחר בתלמוד ירושלמי (גיטין פרק ד', הלכה ד') הפוסק: עבד שיצא בכתב שעל גבי טבלא ופינקס - יצא לחירות... כתיבה על גבי פנקס הינה חקיקה. לאור משנה זו, הרי מותר לחקוק, ומדוע אמרנו שאסור לחקוק? על כך עונה עולא בשם רבי אלעזר: הא דחק תוכות, הא דחק יריכות. ישנם שני סוגי חקיקה: חק תוכות – החקיקה נעשית מסביב לאותיות, ובסיום – ''האותיות נוצרות מאליהן''. לעומת חק יריכות, בה החקיקה היא של האותיות עצמן, והאדם החוקק, בעצם כותב את האותיות. לאור חלוקה זו, אומר עולא: המשנה הראשונה האוסרת חקיקה בגט, עוסקת ב''חק תוכות'' שהאותיות לא נכתבו ממש, אלא נוצרו מאליהן. צורה של חקיקה כזאת, אינה תואמת את הפסוק בגיטין המחייב כתיבת האותיות ממש, לכן אין לחקוק גט באופן זה.
לעומת זאת, המשנה השנייה, הקובעת כי ניתן לשחרר עבד בשטר חקוק, עוסק ב''חק יריכות'' כלומר, בחקיקת האותיות עצמן, ולכן מותר לחקוק באופן כזה שטר שחרור לעבד.
ניתן אולי להשוות את דין ''חק תוכות'' לדין בסוכה הנקרא ''תעשה ולא מן העשוי''. כידוע, יש מצווה לבנות סוכה כנאמר בפסוק: חג סכות תעשה לך (דברים, פרק ט''ז, פסוק י''ג). גם שם לומדים מן המלה תעשה , שיש לעשות את הסוכה ולא שתוקם מאליו (עיקר הסוכה הוא הסכך, לכן – אם יש על גג הסוכה סכך פסול וסכך כשר, אין להסיר את הסכך הפסול ועל ידי כך יישאר הסכך הכשר ותיווצר הסוכה מאליה, אלא, יש לעשות פעולה גם בסכך הכשר עצמו). 
  

מהו המסר

מהפסול של ''חק תוכות'' אנו למדים, כי פעמים, לא רק התוצאה חשובה, אלא גם כיצד להגיע אליה. סוכה כשירה יש לעשותה בידיים, ולא שתיעשה מאליה. כמו גם, אותיות שטר גט צריכות להיכתב בפועל.
פעמים, אנו זוכים לתוצאות חינוכיות טובות ''ללא עמל ויזע''. יכול להיות בעקבות יכולות מיוחדות של הילד או גורמים אחרים. השאיפה שלנו כהורים ומחנכים, להביא את ילדינו לתוצאות הנובעות מעבודה אישית. שכן, אם לא עבדנו, השקענו, התמדנו, בהרבה מקרים, התוצאות הטובות אינן נשארות אלא ''מתנדפות'' להן. נקיים בעצמנו, וננחיל לילדינו את הנאמר בספר איוב (פרק ה' פסוק ז') אדם לעמל יולד... 


לע''נ אבי מורי: ר' שמואל ב''ר יוסף , אמי מורתי: שולמית ב''ר יעקב, וחמי: ר' משה ב''ר ישראל פישל ז''ל
ולרפואה שלמה של חברי -  נפתלי צבי בן יהודית. ולרפואה שלמה של אילנה בת שרח
תגובות תתקבלנה בברכה ל: [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר