סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חטאת נזיר / נזיר יט ע"א

הרב ירון בן צבי

דף יום-יומי, תורת הר עציון

 

הגמרא בסוגייתנו מביאה את דבריו של רבי אלעזר הקפר ברבי, הקובע שהנזיר מכונה בתורה 'חוטא' משום שציער עצמו מן היין. אולם לכאורה הנזיר הוא אדם שבחר שבחר להתקדש ולהתקרב לקב"ה באמצעות הסרת תאוות ומכשולים אפשריים, והוא אף מכונה 'קדוש' (במדבר ו, ח), ומדוע אמר רבי אלעזר ברבי שהוא חוטא? נראה שאכן יש גישות שונות בעניין זה, אך מכל מקום עלינו לברר את משמעות הכינוי 'חוטא' שהעניקה התורה לנזיר.

הנזיר אומנם נדרש להביא קורבן חטאת, אך אין זה אומר בהכרח שהוא חטא, שכן קורבן חטאת אינה מובא רק על חטא. בדרך כלל התורה אינה מבארת בפרשיות הקורבנות מה מטרתה של כל מתנת דם או הזאה. למרות זאת, במקום אחד מצאנו הסבר להליך זה – בתיאור הכשרת המזבח לעבודה בימי המילואים (ויקרא ח, טו):

"וַיִּשְׁחָט וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת הַדָּם וַיִּתֵּן עַל קַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב בְּאֶצְבָּעוֹ וַיְחַטֵּא אֶת הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת הַדָּם יָצַק אֶל יְסוֹד הַמִּזְבֵּחַ וַיְקַדְּשֵׁהוּ לְכַפֵּר עָלָיו".

מטרת מתן הדם בפסוק זה כפולה: מתן הדם על קרנות המזבח נועד לחיטוי המזבח, ושפיכת הדם אל יסוד המזבח מקדשת את המזבח, "לכפר עליו". ניתן להבין את המילים "לכפר עליו" בשתי דרכים: א. מתן הדם מקדש את המזבח ומכפר עליו – על המזבח. ב. שפיכת הדם על היסוד מכפרת על האדם המקריב את הקורבן. בהמשך נתמקד בפירוש השני.

גם את המילה 'חטאת' אפשר להבין בשתי דרכים: א. מלשון 'חטא'. ב. מלשון 'חיטוי' – ניקוי או טיהור.(1) על פי זה אפשר לומר שיש חטאות שאינן קשורות דווקא לחטא: כך, למשל, החטאות הבאות כחלק מתהליך טהרתו של הטמא, כגון חטאת היולדת ואולי גם חטאת המצורע,(2) אינן קשורות לחטא. בדומה לזה הסביר הרמב"ן (במדבר ו, יד) שחטאת נזיר אינה באה על חטא שהנזיר חטא בעבר אלא על כך שהוא מבקש לחלל את נזירותו:

"ועל דרך הפשט כי האיש הזה חוטא נפשו במלאת הנזירות, כי הוא עתה נָזוֹר מקדושתו ועבודת השם, וראוי היה לו שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלהיו... והנה הוא צריך כפרה בשובו להטמא בתאוות העולם".

אולם דבר פשוט הוא שאין חיוב לחיות חיי נזירות, ואדם החי חיים רגילים ואינו מזיר את עצמו אינו צריך להביא קורבן כדי לכפר על כך, ויתרה מזאת אמרו בגמרא (נזיר יט ע"א) שהנזיר מביא קורבן על שציער עצמו מן היין. בנוסף, לא מצאנו קורבן על העתיד, שהרי הנזיר עדיין לא יצא ממסגרת הנזירות וסיים את תקופת נזירותו, אם כן, מדוע עליו להביא קורבן?

לכאורה אדם הבוחר לחיות חיי נזירות בוחר להתקדש ולהתקרב לקב"ה בעזרת הסרת מכשולים העלולים להביאו לידי חטא וליצור גדר נוספת בפני תאוותיו.

נראה שהסיבה להבאת חטאת הנזיר קשורה לכך שהאדם יוצא ממסגרת הנזירות ועובר למסגרת אחרת של חיים רגילים. לאחר שהוא נמצא במעמדו המיוחד, בדרגה הרוחנית של 'נזיר', החזרה לחיים רגילים, דורשת קורבן לשם הכשרתו לקראת המסגרת החדשה. במובן זה, החטאת והחיטוי קרובים יותר להקדשה מאשר לסילוק של חטא מסוים. הבנה זו מתאימה גם לצורך להכשיר את המזבח ולקדשו באמצעות דם החטאת כדי להקריב עליו קורבנות.

מלבד קידוש המזבח באמצעות מתן דם החטא על קרנותיו יש לחטאת גם צד של כפרה: החטאים שיש להקריב עליהם חטאת מביאים גם לעונש כרת, המתואר בתורה כניתוק של האדם ממסגרת העם והרחקתו מאת כנפי השכינה.(3) גם העובדה שהאדם עבר את העבירה בשוגג אינה מנקה אותו מאשמה לחלוטין, אלא רק באופן חלקי, כיוון שלא נזהר כראוי (וזאת בשונה מאנוס, הפטור לגמרי ואינו צריך להביא קורבן).(4) לכן גם כאשר האדם עובר בשוגג על חטא שזדונו כרת, החטא מכתים את נפשו והוא מתנתק מהעם, ותפקידו של קורבן החטאת לתקן נתק זה.(5) אומנם, גם לאחר הבאת החטאת עדיין לא הייתה כל התמודדת עם החטא עצמו. אפשר לדמות זאת לאדם שחלה וקיבל תרופה: התרופה מרפאת את המחלה, אך גופו של האדם נחלש בעקבות המחלה, והתרופה אינה מתמודדת עם חולשת הגוף. ייתכן שזו משמעותו של מתן הדם על יסוד המזבח, המשותף לכל החטאות – לכפר על האדם באמצעות התמודדות עם החטא והבאת האדם למצב חדש תוך העברתו ממסגרת החטא למצב שבו הוא נקי מכל כתם.

 


(1) כך גם פירשו חלק מהפרשנים על התורה: רש"י (ויקרא ח, טו) פירש "ויחטא את המזבח – חטאו וטהרו מִזָּרוּת להכנס לקדושה", האבן עזרא (שם ו, יט) הסביר "הכהן המחטא – טעמו הזורק דם, כאלו אמר המסיר חטא החוטא, ורבים המפרשים אמרו, כי טעם 'המחטא' רוחץ או מטהר, וכן 'תחטאני באזוב ואטהר'", ואונקלוס תרגם "ודכי ית מדבחא".
(2) אף אם הצרעת באה בעקבות חטא לשון הרע, אין קשר ברור בין הקרבן ובין החטא, שהרי לא שמענו מעולם שיש חובה להביא קרבן על לשון הרע.
(3) בספר במדבר (טו, לא) מבואר שהגורם לניתוק זה הוא שהחטא רובץ על נפשו של האדם ככתם – "כִּי דְבַר ה' בָּזָה וְאֶת מִצְוָתוֹ הֵפַר הִכָּרֵת תִּכָּרֵת הַנֶּפֶשׁ הַהִוא עֲוֹנָה בָהּ".
(4) וכן כתב הרמב"ם (שגגות ה, ו): "שהשוגג היה לו לבדוק ולדקדק, ואילו בדק יפה יפה ודקדק בשאלות לא היה בא לידי שגגה, ולפי שלא טרח בדרישה ובחקירה ואחר כך יעשה צריך כפרה...".
(5) גם אדם שנטמא והורחק מן המחנה, אף על פי שלא חטא, נדרש להביא חטאת כדי להתמודד עם מצבו השלילי ולהכשירו לחזור אל המחנה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר