סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מותר לכהן להיכנס לבית קברות?

הרב דב קדרון

נזיר טז ע"א

  

במשנה ובגמרא מדובר על מי שנדר נדר נזירות כאשר היה בבית הקברות, ובאופן פשוט מובן שכל מי שעומד בבית הקברות נטמא. כך נאמר גם בעוד מקומות לעניין כהן ונזיר (נדרים ד,א, ב"מ לב,א), וכתב על כך בעל שו"ת באר משה (שטרן, חלק ד סימן צג) שמקורות כגון אלו גרמו לאנשים בטעות לאסור לכהן להיכנס לתוך מחיצות בית הקברות גם בזמננו, אולם אין בכך איסור, כי בזמן הש"ס מקום הכוכין (ארון אבן שהמתים היו מונחים בהן) שהיה מסודר כסדר הכוכין היה נקרא בית הקברות וכולו היה מקום טומאת מת, אבל בבתי הקברות שלנו – לא כל המקום המוקף במחיצות נקרא בית הקברות אלא מקום הקבר בלבד הוא שנקרא בית הקברות, ורק מי שעומד סמוך אליו בתוך ארבע אמות נטמא.

הוא מוסיף שבגלל השינוי הזה באופן הקבורה, שינה הבית יוסף מלשון המשנה, (ב"מ לב,א) האומרת שאם הייתה האבדה בבית הקברות אסור לכהן להיטמא כדי להחזיר אותה, וזו לשונו: "ורבינו הבית יוסף שבזמנו כבר נשתנו עניני הקברות, שיכל ידו הגדולה בחכמת התורה והעתיק אותו הדין בשינוי לשון לפי מציאות הקברות שבזמנו, וז"ל: היה כהן והבהמה רובצת "בין הקברות" אינו מטמא לה. הרי ששינה לכתוב במקום: "בית הקברות" שבמשנה, כתב: "בין הקברות", והכריע דכוונת המשנה באומרה "בבית הקברות", היינו בין הקברות, אבל לא בתוך מחיצות בית הקברות בריחוק מהקברות ד' אמות".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר