סקר
המסכת שהיתה הכי קשה:


 

אסור להפעיל חיישן בשבת?

הרב דב קדרון

נזיר יז ע"א

  

בגמרא נאמר שאדם שעומד בבית הקברות ונודר להיות נזיר ולא יוצא משם – לוקה, ומסבירים תוספות (ד"ה אילימא) שאף על פי שאין לוקים על לאו שאין בו מעשה, כאן עצם העובדה שאינו יוצא מבית הקברות נחשבת מעשה, ולכן הוא לוקה. הרבה מפרשים דנו בדברי תוספות הללו, איך ניתן להגדיר אי יציאה כמעשה, והסבירו זאת באופנים שונים (הרא"ש (נדרים ד,א ד"ה וכי פליגי) אכן חולק וסובר שאין זה נחשב מעשה).

מכאן הקשה הרה"ג עמרם קליין (מובא בתשובת אביו, הגר"מ קליין זצ"ל בכתב עת עטרת שלמה ז, תשס"ב, עמ' קלב) על הגר"ש וואזנר זצ"ל שכתב שאנשים ההולכים לתומם ומפעילים בשבת חיישנים שעושים מלאכות שונות אינם עוברים בזה על איסור דאורייתא, כי הגדרת מלאכה שאסורה בשבת מן התורה היא: מלאכת מחשבת, דהיינו עשיית מעשה שיש בו מלאכת מחשבת, ומי שהולך לתומו ואינו עושה מעשה אינו נחשב למחלל שבת מן התורה.

אולם מדברי תוספות ניתן להבין שגם מי שאינו עושה מעשה נחשב כעושה מעשה מן התורה, כאשר יש לו את הכוונה המתאימה, ולפי זה ייתכן שיש איסור דאורייתא בהפעלת חיישן בשבת.

אמנם במסקנת הדברים הגר"מ קליין זצ"ל בעצמו כתב שהוא נוטה להסכים עם דברי הגר"ש וואזנר זצ"ל שאין איסור דאורייתא בהפעלת חיישן בדרך הליכה ללא פעולה מעשית, אולם אם האדם מתכוון לכך יש בזה איסור דרבנן.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר