סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מומלץ לעיין במאמרו של הרב ראובן מרגליות "בדויי שם" [בתוך: לחקר שמות וכינויים בתלמוד, עמ' יח-כח, הוצאת מוסה"ק].

להלן קטע נבחר רלוונטי לסוגייתנו:

בספרות התלמודית והמדרשית הוזכרו כארבעת אלפים אישים שחיו ופעלו בתקופת רבותינו התנאים והאמוראים, והנה, בהרבה מהם מעט מאד החומר הביוגרפי שנשאר לנו עד כי בכמה עשרות לא נוכל לקבוע בדיוק גם את השם, מבלי יודעים אם המלה המוזכרת בתור שם היא שם עצם של אישיות זו או רק כינוי ותואר או שיש למלה זאת מובן אחר לגמרי ואין היא שם כלל, וכבר העירו רבותינו הראשונים על כמה ״שמות״ מסופקים״, לדוגמא:
...
ל. ר׳ מאיר בעל נס, בסה״ד ע׳ אבטולמוס (י״א ע״ג) כתב שאינו יודע מי הוא, ורש״ל רפפורט בכרם חמד ח״ב ובישרון ח״ו ע׳ מב העיר שלפני ארבע מאות שנה בערך לא נזכר תואר זה "ר״מ בעל נס" בשום ספר מספרי הקדמונים, ומצייני הקברות שבא״י הציבו ציון מיוחד לר׳ מאיר בעל נס בגוש חלב וציון מיוחד לר׳ מאיר התנא בטבריא [וראה בירושלמי כלאים פ״ט סה״ד ר׳ מאיר אידמך באסיא וכו'] ובכן המכונה ״בעל נס״ אינו התנא הידוע. ובתולדת הרמב״ן (שבראש ס׳ ויכוח הרמב״ן) בפרק ד הע׳ יג הבאתי ממכתב הרמב״ן שבו יסופר כי בבואו לירושלם לא היו שם עשרה אנשים מישראל להתפלל בצבור והוא הרמב״ן קבע ישיבה אשר נהרו אליה תלמידים מקרוב ומרחוק, והנה גם כהיום כל מוסד שיוסד בארץ נזקק לתמיכה קבועה מהצבור הישראלי אשר בתפוצות, ומה גם במצב הארץ בזמנו ודרושו האחרון טרם עלותו יעיד על הלך דעתו ומחשבתו של רבינו בו זירז את בני הגולה על אלו מצות השקולות כנגד כל המצות הן ישוב א״י וצדקה ע״י נתינה לקופה, ובטח כאשר היה רבינו הרמב״ן נאה דורש כן היה נאה מקיים, והוא על נדיבות קם ויסד בגולה קופה בעד הישיבה שיסד [כלפנים בישראל ראה תוס׳ גטין ס׳ ע״ב ד"ה שיפורא ועוד] מובן שהקופות הללו נקראו על שם מיסדם ״קופות הרמב״ן״ אבל אחרי שעלה רבינו לחיי עד ונתבטלה הישיבה הדלה התמיכה ע״י הקופות שיסד בגולה, ואחרי מאות בשנים כאשר הוזקקו ליסד מחדש קופות צדקה לתמיכת מוסדות שבא״י מצאו כתוב כי לפנים היו קופות כאלו נקראות ״קופות הרמב״ן״ והם לא ידעו כבר ענין התיחסותם להרמב״ן יותר מאשר לאחד משאר רבותינו חכמי התוספות שעלו, ובמצאם סמך בהאגדה שבמס׳ ע״ז י״ח א באלהא דמאיר עננא העלו בראשי תיבות רמב״ן שם מתאים בר״ת אלו בעוד אשר באמת רמוז בו שם מיסד הקופות בראשונה הוא רבינו משה בן נחמן אשר לדור אחרון ינון שמו בישראל.

 


 

נפלאות חדשות (עמ' נ)

איתא בגמ' שאמר ר' מאיר להשומר שיאמר אלקא דמאיר עניני וינצל. צריך להבין איך היה מייחד שמו של הקב"ה בחייו עליו אפי' האבות הקדושים לא היה מייחדין רק לאחר פטירתן. שמעתי שהפשט הוא אלקא דמאיר שהשי"ת שמאיר לכל העולמות יענה אותו וינצל.

 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר