סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


מי הם דייני גולה

בבא בתרא ע ע"א

 

"ודייני גולה אמרי...".

למי מרמז הכינוי דייני גולה?
כתב רשב"ם:
דייני גולה - שמואל וקרנא בפ"ק דסנהדרין (דף יז: ע"ש).
רשב"ם כתב כך גם לעיל בדף נא ע"א; לקמן בעמוד ב'; ובדפים ק ע"א; וקז ע"ב.
כאשר מסורַת הש"ס או המציין מוסיפים ע"ש = עיין שם, יש דברים בגו.
והכוונה כאן היא שגירסתינו בסנהדרין יז ע"ב: "רבותינו שבבבל - רב ושמואל... דייני גולה - קרנא".
הרי ששמואל הוא בכלל רבותינו ואינו רק 'דייני'.
ובספר יד מלאכי כללי התלמוד כלל קמג כתב שיגע ולא מצא גירסא כזו וגם קשה בעיניו לומר כן.

בזה מתורצת קושית רבי עקיבא איגר (בכתובות פט. ובב"מ יז: ד"ה "וביותר" ובשו"ת רעק"א מהדורה קמא סימן רכג), שהקשה משמואל אדידיה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר