סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


מעשר ראשון אף לכהן

בבא בתרא פא ע"ב

 

"תניא: תרומה גדולה לכהן, מעשר ראשון ללוי, דברי רבי עקיבא.
רבי אלעזר בן עזריה אומר: מעשר ראשון אף לכהן".


במסכת כתובות דף כו ע"א ובמסכת חולין דף קלא ע"ב הוסיפו:
"אימור דאר"א בן עזריה - אף לכהן, לכהן ולא ללוי מי אמר? אין, בתר דקנסינהו עזרא".
וכך פסק הרמב"ם הלכות מעשר פרק א הלכה ד:
"אין מוציאין המעשר מיד הכהנים שנאמר כי תקחו מאת בני ישראל.
וכן כל מתנות כהונה אין מוציאין אותן מכהן לכהן.
ועזרא קנס את הלוים בזמנו שלא יתנו להן מעשר ראשון אלא ינתן לכהנים לפי שלא עלו עמו לירושלים".
וקשה הרי הלכה כרבי עקיבא מחבירו (עירובין דף מו ע"ב) ולמה פסק כרבי אלעזר בן עזריה?
והנה אף שגרסת גמרא דידן בשלושת המסכתות 'רבי עקיבא', בילקוט שמעוני, גם באמור וגם בקורח הגירסא רבי מאיר, ואם זו היתה גירסת הרמב"ם לא קשה מידי.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר