סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 


פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

הדרן למסכת שבועות


היכן שורי, אמר לו, איני יודע מה אתה סח. והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב או נאבד. משביעך אני ואמר אמן חייב. אמר לנושא שכר והשוכר, היכן שורי, אמר לו מת. והוא שנשבר או נשבה וכו'. משביעך אני ואמר אמן, פטור. מת או נשבר או נשבה והוא שנגנב או נאבד. משביעך אני ואמר אמן, חייב. (מט, ב)

אמרו בגמרא (כתובות קיא, א) שהקב"ה השביע את ישראל שלא יעלו בחומה והיינו שלא ימרדו באומות העולם המשעבדות אותם, וכמו כן השביע את אומות העולם שלא ישעבדו בהם יותר מדי.

והנה באורך הגלות התחלקו אומות העולם לשלוש כיתות. כת אחת חושבת שבחטאם של עם ישראל הפקירם הקב"ה למלכויות העולם וכל הקודם הזוכה. ולפיכך העמים שבאותה כת עושים בישראל כרצונם, מכים הורגים חומסים ושודדים, ה"י.

כת אחרת אינה כזו, ויודעת כי מה שישראל משועבדים בין האומות הוא משום שרוצה הקב"ה למרק עוונם, ועל כן אוסרים על עמם לחמוס את ישראל או להרגם חלילה. אך מכל מקום נוטלים מהם מיסים וארנוניות, באמרם, כי אף שאסור להרוג את ישראל, מכל מקום על ישראל מוטל לשלם להם דמי שמירה שהרי שומרים הם על אותה כבשה המוטלת בין שבעים זאבים. ודרכם של העמים בני אותה כת שמקפידים מאוד על אותם מיסים וארנוניות, עד שלא אכפת להם אם מטה ידם של ישראל מכובד המס ונשברים הם מחמתם. ויתירה מכך, אף שובים ומענים אותם עד מוות אם אינם עומדים באותם תשלומים.

וכת שלישית ישנה שאף היא אינה הורגת בישראל, אבל גם אינה משמרת אותם מפני גניבות ורציחות, באמרם שמה שישראל משלמים להם מיסים וארנוניות הרי אלו דמי שכירות הקרקע שעליהם לשלם על מגוריהם אצלם.

לעתיד לבוא יעשה הקב"ה דין בכל אותן אומות, והוא שואל, היכן שורי – הם ישראל המשולים לשור, כדברי המדרש (במדבר רבה כ, ד) "מה שור כוחו בפיו, כך ישראל אין כוחם אלא בפיהם. מה השור כל מה שמלחך אין בו סימן ברכה, אף ישראל כל מי שנוגע בהם אין בו סימן ברכה".

ואומות העולם הנמנות על הכת הראשונה, משיבות לקב"ה, איני יודע מה אתה סח – הלא אתה עצמך השלכת אותם מעל פניך, ומה לך שואל ומבקש היכן שורי. והקב"ה משיבם, משביעך אני ואמר אמן – והלא השבעתי את השר הממונה עליכם שלא תענו את ישראל יותר מדי. ולפיכך נגזר דינה של אותה כת - חייב.

אחר כך נקראת הכת השניה הנמשלת לנושא שכר – אלו שנטלו מישראל דמי שמירה. ושואלם היכן שורי, ואלו משיבים שמת, ומשום שנשבר ונשבה בידם מרוב העינויים שעינום כאשר לא היה בידם לשלם את אותם מיסים וארנוניות. ואלו כיון שלא עברו על שבועתם ולא שיעבדו את ישראל יותר מדי, פטורים מעונש, והוא שאמר, פטור. ומכל מקום ברור כי זהו כמו פטור שבדיני שבת דהיינו פטור אבל אסור.

אז נקראת לדין הכת השלישית, שהיא כנגד השוכר – אלו שלא שמרו על ישראל, אלא רק נטלו מהם דמי שכירות על הקרקע והקב"ה שואלם היכן שורי, ואלו משיבים שמת או נשבר או נשבה. אך האמת שאבד או נגנב – על ידי בני העמים מאותה כת שחמסו וגזלו את ישראל, ולא היה איכפת למושלי העמים שבאותה כת. ולפיכך הקב"ה גוזר את דינם, חייב.

ובמהרה יבוא אותו יום הדין עם הגאולה השלמה, אמן.

(על פי הדרן למסכתנו מספר "מעשה חושב" להגאון רבי שמעון הכהן זצ"ל מחכמי ג'רבה הובא בספר הנפלא "דף על הדף").

                                                                               *

                                          הדרן עלך ארבעה שומרין וסליקא לך מסכת שבועות

 

תגובות

  1. כב אב תש"פ 19:34 הבנה | אהרן

    מאד עזר לי להבין את הנושא
  2. ד שבט תשפ"ד 09:48 מדהים! | יואב גרוס

    זה באמת מדהים איך שרבי שמעון הכהן זצ"ל מצליח להפוך סוגיה שנראית במבט הראשון סוגיה פשוטה של אך ורק הלכה שנוגעת לדיני שומרים לאימרה כל כך עוצמתית על הגלות וציפייה לגאולה. יישא כוח!

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר