סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

למד דעת
בית מדרש ללימוד הדף היומי
לזכר ולעילוי נשמת הגאון רבי משה דוד בקשט זצ"ל
 

 שאלות חזרה

מסכת עבודה זרה - פרק ראשון (ב ע"א - טז ע"ב)


1. לפני אידיהן... אסור לשאת ולתת עמהם. א. מהי סיבת האיסור ? ב. באלו סוגי דברים נאמר האיסור ? (ב.)

2. האם אפשר להיפרע מן הנכרים בזמן הנ"ל ? פרט תשובתך. (ב.)

3. לעת"ל ה' אומר כל מי שעסק בתורה יבוא ויטול שכרו. האם מי שרק סייע לאחרים לעסוק גם יוכל ליטול שכרו ? הוכח תשובתך. (ב.:)

4. איזה מעמד הלכתי היה לאבות הקדושים כשל ישראל או כשל בני נח? (ג.)

5. פרש התיבות הבאות: א. קדור. ב. גרים גרורים. ג. מלוח (הקוטפים מלוח וגו'). ד. צינים ופחים. (ג.:)

6. מנין שיש ללמד תורה בחינם? (ד:)

7. אלו אדה"ר וכן אבותינו בדור המדבר לא היו חוטאים האם הם היו מולידים ילדים? (ה.)

8. מפני מה נצרכים ל' יום לדרישת הלכות פסח? (ה:)

9. א. האם מותר למכור לגוי בהמה לפני אידיהן כאשר יש לגוי בהמה משלו? ב. האם איסור "לפני עיור" נאמר גם ביחס לגוי? (ו.:)

10. מדוע היה צורך לפסוק כר' יהודה גבי נותן צמר לצבע לצבוע לו אדום וכו'? (ז.)

11. היכן ראוי להוסיף בקשות פרטיות בתפילת שמונה-עשרה? (ז: ח.)

12. מדוע באדם חשוב יש איסור מלהנות ממה שקיבל מן העו"כ אפילו לאחר י"ב חודש? (ח:)

13. מאימתי מתחילים "אלפיים שנות תורה"? (ט.)

14. סופר שכתב בשטר תאריך כה' אד ב' ס"ג האם השטר טוב? (י.)

15. היכן מצאנו בדף י: שלמדו מלשון התורה ללשון בני-אדם? (י:)

16. פרט דיני איסור הליכה בחוקות הגויים. (יא.)

17. א. מה הנידון לגבי "עיטלוזא של עזה"? ב. מה הדמיון בין הנ"ל לבין ישראל ועו"כ ששפתו ב' קדירות בסמיכות? (יא: יב.)

18. א. האם הנהנה מאסורי הנאה לוקה? ב. האם יתכן לחייב משום שתיה למרות שלא נכנסו משקים בפיו? (יב:)

19. אלו אנשים יהודים אין מצווים כלפיהם באיסור ד"לא תעמוד על דם רעך"? (יג:)

20. האם יש איסור לא להכשיל אדם בעבירה גם כאשר הלה משתמש בחפצים ללא רשות? הבא מקור לתשובתך. (יד:)

21. ישראל ששכר פרה מכהן יאכילנה כרשיני תרומה. א. על מי מוטלים המזונות? ב. מדוע לא נחשוש בגזל מן הכהנים? (טו.)

22. מפני מה רבי אוסר למכור סוס לעו"כ? (טז.)

23. האם מותר למכור ארי שלם ושבור לעו"כ? פרט ונמק תשובתך. (טז.:)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר