סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


גודל שכונה

בבא בתרא קב ע"א

 
"מצא שלשה... הרי זו שכונת קברות".

כעין זה אמרו במסכת עבודה זרה דף כא ע"א:
"וכמה שכונה? תנא: אין שכונה פחותה משלשה בני אדם".
וכן במסכת נדה דף סא ע"ב:
"תנא: אין שכונה פחותה משלש אצבעות".

מהמילה 'פחותה' משמע, שגם יותר משלש נקרא שכונה.
לכן את דברי רש"י שבמסכת גיטין דף ו ע"א:
"משכונה לשכונה - סתם שכונה שלשה בתים במסכת ע"ז (דף כא)",
צריך לפרש שאין כוונתו שלשה בלבד, אלא לפחות שלשה.

וכן פסק הב"י באה"ע סימן ו, ז. וסימן קיט אות ז (ב), כדעת הרא"ש (כתובות פרק ב סימן לב) והר"ן (על הרי"ף מסכת כתובות דף יב.) שכתבו ששכונה גדולה ממבוי.

וזהו שלא כדברי התוספות במסכת כתובות דף כח ע"א:
"ואם היה כהן לא תדור עמו במבוי - דכיון דפנויה היא קיל ליה אבל אם נישאת אין צריך להרחיק אלא כדי שכונה דהיינו ג' בתים כדאמרינן בסוף פרק קמא דע"ז (דף כא.) דכיון דנישאת חמירא ליה אפי' לכהן".
התוספות פירש כפשטות לשון רש"י בגיטין שדוקא שלשה ולא יותר, לכן לדבריו שכונה קטנה ממבוי.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר