סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 


פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"הרי ערלה וכלאי הכרם דאסורין בהנאה"
אלו אילנות המוציאים פירות ביום נטיעתן מותרים מיד באכילה?


אמרו בתורת כהנים (ויקרא א, ד) על הפסוק "ועץ השדה יתן פריו", כי לעתיד לבוא לא תוציא העצים פירות כדרך שהם עושים עכשיו, אלא כפי שהיה בימי אדם הראשון. והיינו שנאמר (תהילים קיא, ד) "זכר עשה לנפלאותיו" שלעתיד יעשה הקב"ה זכר לנפלאותיו הקדומות, וכנאמר בפסוק (בראשית א, יא) "עץ פרי עושה פרי למינו", המלמד שבעת בריאת העולם עד חטאו של אדם הראשון, הרי ביום שהעץ ניטע כבר היה מצמיח פירות. וכך יהא לעתיד לבוא.

והנה יש להקשות, ומה בכך שהעצים לעתיד לבוא יוציאו פירות כבר ביום בו יינטעו, והלא בין כך ובין כך יהוא הפירות אסורים בהנאה במשך שלוש שנות הערלה – ומה הרבותא הגדולה בזה.

ותירץ מרן הגאון רבי צבי פסח פרנק ("הר צבי" על התורה, בחוקותי) כי מדובר באילנות סרק שלעתיד לבוא אף הם יוציאו פירות כבר ביום נטיעתם. וכיון שבשעת נטיעתם פטורים היו מערלה, שהרי עצי סרק הם – הרי אף כשיטענו פירות בדרך נס, מכל מקום שם אילנות סרק עליהם הפטורים מערלה. והרי לך עץ הניטע באותו יום ומוציא פירות באותו יום, ואלו מותרים תיכף לאכילה.
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר