סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


שמא יחזור לקלקולו

עבודה זרה סד ע"א

 
"שאני ירושת הגר, דאקילו בה רבנן, גזירה שמא יחזור לקלקולו".

וכן אמרו במסכת קידושין דף יז ע"ב:
גזירה הוא דעבוד רבנן שמא יחזור לסורו (משום ממונו. רש"י).

אין לתמוה, הכיצד קיים חשש שיחזור לקלקולו להיות כאחד הגוים עבור חופן מעות, לאחר שכבר ראינו שהשליך אחר גיוו את עמו ומולדתו, אמונותיו והרגליו, ואת כל מורשת נעוריו, לדבוק באלהים חיים.
כי קשים מאוד חיי הגר, וקל הוא להגיע לשום קושי אשר ייאש אותו ממאמציו וקשייו שאינם פוסקים.

ומי לנו גדול מאונקלוס הגר, שלמרות שהיה מתירא מן אדריאנוס דודו (מדרש תנחומא פרשת משפטים סימן ה), עזב את בית מלוכת הקיסרות לדבוק בעם סגולה (מסכתות גיטין דף נז ע"א, ועבודה זרה דף יא ע"א), ותרגם את התורה מפי רבי אליעזר ורבי יהושע (מסכת מגילה דף ג ע"א).
ואף על פי כן: "אמרו: אלולי אריכות פנים שהאריך רבי יהושע עם עקילס היה חוזר לסורו" (בראשית רבה פרשת ויצא פרשה ע סימן ה. ובקהלת רבה פרשה ז א, ח).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר