סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 


פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

לסיום מסכת עבודה זרה


ארבע מאות פרקים של מסכת עבודה זרה

לעיל יד, ב אמרו שגמירי שמסכת עבודה זרה של אברהם אבינו היתה בת ארבע מאות פרקים. והנה אנו אין לנו אלא חמישה פרקים. ויש לברר היכן הם שאר פרקי המסכת. וביאר כ"ק מרן אדמ"ר בעל "אמרי אמת" מגור ("אמרי אמת" ליקוטים, פה), על פי דברי המדרש (שיר השירים רבה, ו) על הפסוק (שיר השירים ו, ח) "ששים המה מלכות ושמונים פילגשים ועלמות אין מספר", ששים המה מלכות – אלו ששים מסכתות של הלכות. ושמונים פילגשים – אלו שמונים חבורות בינוניות שיושבות ועוסקות בתורה. והיינו שיש שמונים דרכים בלימוד התורה. והנה במסכת עבודה זרה חמישה פרקים, וכיון שלכל פרק שמונים דרכים ללומדו – הרי ארבע מאות פרקים במסכת עבודה זרה.

והנה הפרק האחרון במסכתנו הוא "השוכר את הפועל" ואמרו במשנה (לעיל סב, א) ששכרו אסור. ויש לרמוז שבאו לומר שעל האדם יש לעשות הכל לשם שמיים – שלא על מנת לקבל פרס, ומאדם כזה בדלים כל מיני עבודה זרה.

והנה אברהם אבינו היה הראשון שעבד את בוראו לשם שמים, והיינו עומק הענין של ארבע מאות פרקים - שכן לעתיד לבוא עתיד הקב"ה לתת לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות, וביחד עם הצדי"ק עצמו, הרי כאן ת', והרי הצדיק והעולמות שעתיד לנחול מכוונים כנגד ארבע מאות פרקים של אברהם אבינו במסכת עבודה זרה – והיינו ארבע מאות דרכים בעבודת ה' לשם שמיים, שעל ידה פורשים מכל מיני עבודה זרה.

 

הדרן עלך השוכר וסליקא לך מסכת עבודה זרה

כתב בספר "דברי אמת" מהחוזה מלובלין, שיש לבאר על פי דברי ה"אור החיים", הקדוש על הפסוק (דברים יט, ט-י) "ואם ירחיב ה' אלקיך את גבלך כאשר נשבע לאבתיך ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבתיך. כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום לאהבה את ה' אלקיך וללכת בדרכיו כל הימים", והאריך לבאר ב"אור החיים" שהגאולה העתידה תלויה בעבודת ה' באהבה, שדייקא על ידה יצאו מן הגלות.

וביאר החוזה הקדוש שהוא שנאמר כאן 'הדרן עלך השוכר – נסיים את העבדות שהיא בשכר, ומעתה נעבוד את ה' מתוך אהבה בלבד, ועל ידי כך 'וסליקא לך מסכת עבודה זרה' – כאשר יחלפו אלילים מן הארץ ותבוא הגאולה השלימה במהרה בימינו.
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר