סקר
באיזה גיל התחלת ללמוד דף יומי


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


אפתח אנא פתחא

זבחים ה ע"א


"אלא אמר ריש לקיש, אפתח אנא פתחא לנפשאי: (דברים כג) מוצא שפתיך וגו'".

מהי משמעות הביטוי "אפתח אנא פִּתְחָא"?

יש מפרשים שזהו ביטוי מושאל מהתרת נדרים. וכלשון הגמרא במסכת נדרים דף כב ע"ב:
"הוה ליה נדרא למישרא... נפק רב סחורה ופתח פיתחא לנפשיה".

אך רש"י פירש בסוגיתנו: "פתחא לנפשאי - מנלן דקרבי". כלומר ש'פיתחא' הוא המקור לדין.
פירוש דבריו, במקומות רבים נמצא הביטוי "רבי... פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא", ומיד מצויין הפסוק ממנו התחיל את דרשתו.
ופירש רש"י במסכת מגילה דף י ע"ב: "פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא - כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים היה מתחיל לדרוש מקרא זה".
וכן פירש במסכת מכות דף י ע"ב: "פתח ליה פיתחא - כשהיה רוצה לדרוש בפרשת רוצחים היה מתחיל כן".
כלומר, קי"ל דליכא מידי דלא רמיזא באורייתא (ראה במסכת תענית דף ט ע"א), לכן היו רגילים להסמיך כל דרשה כל דין וכל רעיון על פסוק. ופסוק זה היה ה'פתח' לאותה פרשה – דרשה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר