סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

לְמִישְׁרֵי צָרָה שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה מַאי טַעְמָא אָמַר קָרָא עָלֶיהָ בִּמְקוֹם עָלֶיהָ הוּא דַּאֲסִירָא שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם עָלֶיהָ שַׁרְיָא
אֲמַר לֵיהּ רָמֵי בַּר חָמָא לְרָבָא אֵימָא עֶרְוָה גּוּפֵיהּ שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה תִּישְׁתְּרֵי וְלָאו קַל וָחוֹמֶר הוּא בִּמְקוֹם מִצְוָה אֲסִירָא שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה שַׁרְיָא
אֲמַר לֵיהּ צָרָה תּוֹכִיחַ דְּבִמְקוֹם מִצְוָה אֲסִירָא וְשֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה שַׁרְיָא אֲמַר לֵיהּ עָלֶיךָ אָמַר קְרָא בְּחַיֶּיהָ כֹּל שֶׁבְּחַיֶּיהָ
הַאי בְּחַיֶּיהָ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי לְאַחַר מִיתָה הָהִיא מִוְּאִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ נָפְקָא
אִי מִוְּאִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ הֲוָה אָמֵינָא נִתְגָּרְשָׁה שַׁרְיָא תַּלְמוּד לוֹמַר בְּחַיֶּיהָ כֹּל שֶׁבְּחַיֶּיהָ דְּאַף עַל גַּב דְּנִתְגָּרְשָׁה לֹא
אֶלָּא אָמַר רַב הוּנָא בַּר תַּחְלִיפָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא תְּרֵי קְרָאֵי כְּתִיבִי כְּתִיב אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ לֹא תִקָּח לִצְרוֹר וּכְתִיב לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ דַּחֲדָא מַשְׁמַע הָא כֵּיצַד בִּמְקוֹם מִצְוָה שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה הִיא אֲסוּרָה וְצָרָתָהּ מוּתֶּרֶת
אֵיפוֹךְ אֲנָא בִּמְקוֹם מִצְוָה הִיא אֲסוּרָה וְצָרָתָהּ מוּתֶּרֶת וְשֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת אִם כֵּן לֹא יֵאָמֵר עָלֶיהָ
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא מִמַּאי דְּהַאי עָלֶיהָ לְאִיסּוּרָא דִּלְמָא לְהֶתֵּירָא וְהָכִי קָאָמַר רַחֲמָנָא אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ לֹא תִקָּח לִצְרוֹר לֹא הִיא וְלֹא צָרָתָהּ שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם עָלֶיהָ אֲבָל בִּמְקוֹם עָלֶיהָ שְׁתֵּיהֶן מוּתָּרוֹת
אִם כֵּן לְגַלּוֹת עֶרְוָה דַּחֲדָא הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ אִי בִּמְקוֹם מִצְוָה שְׁתֵּיהֶן מוּתָּרוֹת אִי שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת
גּוּפָא רַבִּי אוֹמֵר וְלָקַח וּלְקָחָהּ וְיִבֵּם וְיִבְּמָהּ לֶאֱסוֹר צָרוֹת וַעֲרָיוֹת מִידֵי צָרוֹת כְּתִיבָא הָכָא וְעוֹד צָרוֹת מִלִּצְרוֹר נָפְקָא
לִצְרוֹר מַפֵּיק לֵיהּ רַבִּי לְכִדְרַבִּי שִׁמְעוֹן
צָרָה הָכָא כְּתִיב הָכִי קָאָמַר אִם כֵּן לֵימָא קְרָא וְלָקַח מַאי וּלְקָחָהּ כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא תְּרֵי לִקּוּחִין דְּאִי בָּעֵי נָסֵיב הַאי וְאִי בָּעֵי נָסֵיב הַאי שַׁרְיָא וְאִי לָא תַּרְוַיְיהוּ אֲסִירִין
וְיִבְּמָהּ בִּמְקוֹם יִיבּוּם הוּא דַּאֲסִירָא צָרָה שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם יִיבּוּם שַׁרְיָא צָרָה וְרַבָּנַן הַאי וּלְקָחָהּ מַאי עָבְדִי לֵיהּ
מִיבְּעֵי לְהוּ לְכִדְרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא וּלְקָחָהּ מְלַמֵּד שֶׁמְּגָרְשָׁה בְּגֵט וּמַחְזִירָהּ וְיִבְּמָהּ עַל כׇּרְחָהּ
וְרַבִּי דְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא מִלְּאִשָּׁה נָפְקָא עַל כׇּרְחָהּ מִיְּבָמָה יָבֹא עָלֶיהָ נָפְקָא
וְרַבִּי הַאי עָלֶיהָ מַאי עָבֵיד לֵיהּ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא אֵין חַיָּיבִין בֵּית דִּין אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת וְכֵן הַמָּשִׁיחַ

רש"י

מאי טעמא. כלומר היכי מידרשא היתר מהכא: במקום עליה הוא. דכתיב לצרור למיסר צרה ולא במקום אחר: אימא ערוה גופה שלא במקום מצוה תשתרי. מדכתיב עליה דקאי נמי אאחות אשה: כל שבחייה. אשתך לא תשא את אחותה: תרי קראי כתיבי. מעיקרא כתיב לצרור דמשמע לא היא ולא צרתה והדר כתיב לגלות ערותה דמשמע חדא הוא דאסירא: במקום מצוה שתיהן אסורין. כדכתיב עליה דמשמע במקום עליה: ואיפוך אנא במקום מצוה היא אסורה וצרתה מותרת. דהא עליה אלגלות ערותה סמיך דמשמע חדא למדרש הכי במקו' עליה הוא דלא אסיר לן אלא חדא וקרא דלצרור אשלא במקום מצוה: א''כ לא יאמר עליה. דבלא עליה נמי כי קשו קראי אהדדי משנינן להו מסברא הכי היתירא למצוה ואיסורא שלא במקום מצוה הלכך עליה לחדושי אתא למדרשיה אלצרור ולמיסר צרה במקום מצוה כערוה. ממאי דהאי עליה לאיסורא. אצרה ולא לערוה דלמא למישרי תרוייהו במקום מצוה אתא והכי משמע ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לא היא ולא צרה ואם עליה דמקום מצוה היא אפי' בחייה יתקיים (כמו) יבמה יבא עליה דייבום: לכדר' שמעון. בפרק ד' אחים (לקמן דף כח:) ג' אחין שנים מהם נשואין שתי אחיות או אשה ובתה ומתו ונפלו לפני השלישי הרי אלו חולצות ולא מתייבמו' לפי ששתיהן זקוקות לו מקדושי שני אחיו וזיקה הוי כקצת קדושין ואי מייבם חדא מנייהו קנסיב אחות זקוקתו בחייה וזקוקתו הויא כאשתו אבל חליצה בעיא דלא אלים למיהוי כאחות אשה ממש להפטר בלא כלום ותניא בברייתא רבי שמעון פוטר בשתיהן מן החליצה ומן הייבום ויליף טעמא מלצרור בשעה שנעשו צרות זו לזו כגון הכא דנעשו האחיות צרות זו לזו בזיקה לא יהא לך ליקוחין אפילו באחת מהן: א''כ. דהאי ולקחה לגופיה הוא דאתא נימא קרא ולקח מאי ולקחה דמשמע דשתים נפלו לו מאחיו ואמר רחמנא ולקחה לאחת ולא לשתיהן אי קרינא ולקחה בכל חדא מינייהו שריין כל חדא מינייהו ואי לא קרינן ולקחה בכל חדא מנייהו כגון שהאחת ערוה תרוייהו אסורין וצרות צרותיהן נמי מהכא נפקא דמשנפלה לו צרת ערוה מאחיו הראשון ונדחית הערוה ממנו נאסרה עליו עולמית משום אשת אח וכשנתייבמה לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת וחזרה ונפלה לפני זה לא קרינא בה בזו שנאסרה עליו ולקחה הלכך תרוייהו אסורים וכן לעולם: מלמד שמגרשה בגט ומחזירה. לאחר שנשאה נעשית כאשתו ואם רצה לגרשה מגרשה בגט ואינה צריכה חליצה: ומחזירה. אם רצה להחזיר ולא אמרינן מצוה רמא רחמנא עליה ועבדה ומהשתא תיקום עליה באיסור אשת אח להכי כתיב ולקחה לו לאשה דכיון שלקחה נעשית כאשתו לכל דבר: בעל כרחה. שאם בא עליה יבם אפילו בעל כרחה קנאה ויורשה ומטמא לה ולכל דבר היא אשתו בהך ביאה: אין חייבין בית דין. להביא פר על העלם דבר:

תוספות

למישרי צרה שלא במקום מצוה. וא''ת להנהו שינויי דלעיל דמצרכי קרא לערוה גופה מנא להו למישרי צרה שלא במקום מצוה וי''ל דנפקא להו מהיכא דנפקא ליה לרבי: מאי ולקחה כו'. מצינו למימר דמייתורא דה''א דרשי' תרין ליקוחין כדדרשינן בפ''ב דקדושין (דף מא.) ושלח ושלחה מלמד שהשליח עושה שליח אבל בקונט' פי' דולקחה משמע דנפלו לו שתים ואמר רחמנא ולקחה לאחת ולא לשתיהן וליכא להקשות לפירושו דלמא להא גופא איצטריך לכשנפלו לו שתי יבמות מבית אחד שלא ייבם אלא אחת מנא ליה למידרש כל היכא דאיכא תרין לקוחין כו' דהא דרשינן לה בהחולץ (לקמן דף מד.) מאת בית אחיו בית אחד הוא בונה ואינו בונה שתי בתים וא''ת ודלמא אתא קרא למימר שייבם הצרה ולא הערוה ולמ''ד ערוה לא צריכא קרא ניחא: כל היכא דאיכא תרין לקוחין כו'. וא''ת חייבי עשה נמי ליתסרי לצרה דליכא למימר דאי בעי האי נסיב ואי בעי האי נסיב ועוד תימה דהשתא ליכא בצרת ערוה כרת וא''כ תיבעי חליצה כמו חייבי עשה דמרבינן להו מיבמתו בפרק שני (לקמן כ.) וי''ל דחייבי עשה דאיתרבו לחליצה ואית בהו זיקה קצת הוו בכלל ולקחה וא''כ צרת ערוה ע''כ לא בעיא חליצה דאי בעיא הוי בכלל ולקחה ועוד ולקחה משמע לשון תפיסת קידושין הלכך חייבי עשה דתפסי בהו קדושין הוו בכלל ולקחה: מלמד שמגרשה בגט ומחזירה. בפרק החולץ (לקמן דף לט.) אמרינן דאיצטריך דס''ד מצוה דרמא רחמנא עליה עבדה השתא תיקום עליה באיסור אשת אח ותימה דמשמע דלביאה שניה לא צריך קרא להתיר ואמאי והא מצוה דרמא רחמנא עליה עבדה מביאה ראשונה דהא ביאה שניה לא דחיא חייבי לאוין כדאמר בפרק שני (לקמן כ: ושם) וי''ל דביאה שניה לא צריכא קרא דסברא הוא דלא אמר רחמנא יבא עליה לגרשה אחר ביאה ראשונה ומ''מ ביאה שניה לא דחיא חייבי לאוין דרשות היא וליכא עשה אלא בביאה ראשונה: ויבמה בעל כרחה. הכא משמע דמה''א דריש לה ותימה דבפ''ק דקידושין (דף יד. ושם) משמע דדריש מה''א ביאה גומר בה ואין כו' דפריך התם והא מיבעי ליה ויבמה על כרחה א''כ לימא קרא ויבם וי''ל דהתם הכי. פריך א''כ דלביאה גומרת בה גרידא אתא נימא קרא ויבם וכענין זה יש לקמן בפרק אלמנה (דף סח: ושם) א''כ לימא קרא והיא בקדשים לא תאכל וקשה לקמן בפ''ב (דף יט:) דרשינן מיבמה עדיין יבומין הראשונים עליה וא''ר יצחק דדרשינן הני תלתא דרשות מיבם ויבם ויבמה וכענין זה בריש האיש מקדש (קדושין דף מא.) דריש שלשה דרשות מושלחה שלח ושלח ושלחה: אין חייבין אלא על דבר שזדונו כרת. למעוטי חייבי לאוין ועל שגגתו חטאת למעוטי פסח ומילה דלית בהו חטאת כדתנן בפ''ק דכריתות (דף ב.) ולא בעבודת כוכבים אלא על דבר שזדונו כרת למעוטי מגפף ומנשק ושגגתו חטאת למעוטי דבר שאין בו מעשה:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר