סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

אָמְרִינַן הֵן הֵן עֵדֵי יִחוּד הֵן הֵן עֵדֵי בִיאָה וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי אָמְרִינַן הֵן הֵן עֵדֵי יִחוּד הֵן הֵן עֵדֵי בִיאָה וּמוֹדִים וַדַּאי בְּנִתְגָּרְשָׁה מִן הָאֵירוּסִין דְּלָא אָמְרִינַן הֵן הֵן עֵדֵי יִחוּד הֵן הֵן עֵדֵי בִיאָה מִפְּנֵי שֶׁאֵין לִבּוֹ גַּס בָּהּ
אָמַר רַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָא מִשְּׁמֵיהּ דְרַב הַמְקַדֵּשׁ בְּעֵד אֶחָד אֵין חוֹשְׁשִׁין לְקִידּוּשָׁיו וַאֲפִילּוּ שְׁנֵיהֶם מוֹדִים אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא הַמְקַדֵּשׁ בְּעֵד אֶחָד בֵּי דִינָא רַבָּה אָמְרִי אֵין חוֹשְׁשִׁין לְקִידּוּשָׁיו מַאן בֵּי דִינָא רַבָּה רַב וְאִיכָּא דְּאָמְרִי אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב הַמְקַדֵּשׁ בְּעֵד אֶחָד בֵּי דִינָא רַבָּה אָמְרִי אֵין חוֹשְׁשִׁין לְקִידּוּשָׁיו מַאן בֵּי דִינָא רַבָּה רַבִּי
מֵתִיב רַב אַחָדְבוּי בַּר אַמֵּי שְׁנַיִם שֶׁבָּאוּ מִמְּדִינַת הַיָּם וְאִשָּׁה עִמָּהֶם וַחֲבִילָה עִמָּהֶם זֶה אוֹמֵר זוֹ אִשְׁתִּי וְזֶה עַבְדִּי וְזוֹ חֲבִילָתִי וְזֶה אוֹמֵר זוֹ אִשְׁתִּי וְזֶה עַבְדִּי וְזוֹ חֲבִילָתִי וְאִשָּׁה אוֹמֶרֶת אֵלּוּ שְׁנֵי עֲבָדַי וַחֲבִילָה שֶׁלִּי צְרִיכָה שְׁנֵי גִיטִּין וְגוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ מִן הַחֲבִילָה
הֵיכִי דָמֵי אִי דְּאִית לֵיהּ סָהֲדֵי לְהַאי וְאִית לֵיהּ סָהֲדֵי לְהַאי מִי מָצְיָ[א] אַמְרַהּ אֵלּוּ שְׁנֵי עֲבָדַי וַחֲבִילָה שֶׁלִּי אֶלָּא לָאו בְּעֵד אֶחָד
וְתִסְבְּרַאּ עֵד אֶחָד בְּהַכְחָשָׁה מִי מְהֵימַן אֶלָּא לְמִישְׁרֵי לְעָלְמָא דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּשְׁרֵי
וְהָכָא הָכִי קָאָמַר צְרִיכָה שְׁנֵי גִיטִּין כְּדֵי לִגְבּוֹת כְּתוּבָּתָהּ מִן הַחֲבִילָה וְרַבִּי מֵאִיר הִיא דְּאָמַר מִטַּלְטְלֵי מִשְׁתַּעְבְּדִי לִכְתוּבָּה
מַאי הָוֵי עֲלַהּ רַב כָּהֲנָא אָמַר אֵין חוֹשְׁשִׁין לְקִידּוּשָׁיו רַב פָּפָּא אָמַר חוֹשְׁשִׁין לְקִדּוּשָׁיו אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא מַאי דַּעְתָּיךְ דְּיָלְפַתְּ דָּבָר דָּבָר מִמָּמוֹן
אִי מָה לְהַלָּן הוֹדָאַת בַּעַל דִּין כְּמֵאָה עֵדִים דָּמֵי אַף כָּאן הוֹדָאַת בַּעַל דִּין כְּמֵאָה עֵדִים דָּמֵי אֲמַר לֵיהּ הָתָם לָא קָא חָיֵיב לְאַחֲרִינֵי הָכָא קָא חָיֵיב לְאַחֲרִינֵי
מָר זוּטְרָא וְרַב אַדָּא סָבָא בְּנֵי דְּרַב מָרִי בַּר אִיסּוּר פְּלוּג נִיכְסַיְיהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי אֲמַרוּ לֵיהּ עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים אָמַר רַחֲמָנָא דְּאִי בָּעֵי לְמִיהְדַּר לָא מָצוּ הָדְרִי בְּהוּ וַאֲנַן לָא הָדְרִי[נַן]
אוֹ דִלְמָא לָא מִקַּיְימָא מִלְּתָא אֶלָּא בְּסָהֲדֵי אֲמַר לְהוּ לָא אִיבְּרוֹ סָהֲדֵי אֶלָּא לְשַׁקָּרֵי
אָמַר אַבָּיֵי אָמַר לוֹ עֵד אֶחָד אָכַלְתָּ חֵלֶב וְהַלָּה שׁוֹתֵק נֶאֱמָן וּתְנָא תּוּנָא אָמַר לוֹ עֵד אֶחָד אָכַלְתָּ חֵלֶב וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא אָכַלְתִּי פָּטוּר טַעְמָא דְּאָמַר לֹא הָא אִישְׁתִּיק מְהֵימַן
וְאָמַר אַבָּיֵי אָמַר לוֹ עֵד אֶחָד נִטְמְאוּ טׇהֳרוֹתֶיךָ וְהַלָּה שׁוֹתֵק נֶאֱמָן וּתְנָא תּוּנָא עֵד אֶחָד אוֹמֵר נִטְמְאוּ וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא נִטְמְאוּ פָּטוּר טַעְמָא דְּאָמַר לֹא הָא אִישְׁתִּיק מְהֵימַן
וְאָמַר אַבָּיֵי אָמַר לוֹ עֵד אֶחָד

רש"י

אמרינן הן הן עדי יחוד כו'. משראוה שנתייחדה עמו אין צריך להעיד על הביאה דכיון דלבו גס בה מחזקינן אותו בחזקת שבא עליה לשם קידושין: ואיכא דאמרי. דרבה משמיה דרב אמר ומאן קרי רב בי דינא רבה רבי: צריכה שני גיטין. קס''ד כדי להתירה לינשא: וגובה כתובתה מן החבילה. ממה נפשך והמותר מוטל בספק עד יבא אליהו: אי דאית ליה סהדי להאי. שאמר בפנינו קדשה ואית ליה סהדי נמי להאי: מי מצי אמרה וכו'. דתיהוי מותר הכתובה שלה ושלהן בספק: אלא לאו בעד אחד. לכל אחד וש''מ דאפי' אינה מודה צריכה גט: עד אחד בהכחשה. דאיכא חד סהדא דמכחיש ליה מי מהימן אפי' לא מכחשא ליה איהי ליכא למאן דאמר דאין האחד בא אלא לשבועה והכא שבועה לא שייכא: צריכה שני גיטין. כדי לגבות כתובתה מן החבילה כלומר לעולם החבילה מונחת עד שיבא אליהו אלא א''כ נתנו לה שניהם גט מעצמן והגט מביאה לידי גיבוי כתובה מן החבילה ממה נפשך אם של זה הוא הרי מיחייב לה כתובה על פיו וכן זה וכ''ש אם כולה שלה: ור''מ היא וכו'. כלומר וכולה לא אשמועינן אלא דמטלטלין משתעבדי לכתובה ור''מ היא דאמר במס' כתובות בהאשה שנפלו לה נכסים (דף פ:) גבי שומרת יבם שכתובתה על נכסי בעלה הראשון הניח אחיו מעות ילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות אלמא מעות משתעבדי לכתובה: הודאת בעל דין כמאה עדים. דכתיב (שמות כב) אשר יאמר כי הוא זה הרי שסמך על מקצת הודאתו: לא קא חייב לאחריני. אינו חב לאחרים בהודאתו זו שאין נפסד אלא הוא: הכא קא חייבה לאחריני. שקרובותיה נאסרו בו וקרוביו נאסרין בה: בני רב מרי גרס אחים הוו: על פי שנים. שהצריכה תורה למאי הלכתא הצריך עדים משום דאי בעי למיהדר ולומר לא כך היה לא יוכל לומר כן שאלו יעידום הוא שהצריכם הכתוב עדים ואנו אין אנו שקרנים ולא הדרינן בן ואין אנו צריכין עדים: או דלמא. שאפילו הם מודים אין דבריהם קיימים אלא בעדים ונמצא אני מחזיק בשלו והוא בשלי שאין חלוקתנו כלום: לשקרי. הכופרים בדברים לומר לא כן הוא: אכלת חלב. בשוגג וחייב אתה קרבן: נאמן. העד וכשר הקרבן ואין כאן משום או הודע אליו חטאתו (ויקרא ד) ולא שיודיעוהו אחרים והכי דרשינן לה בשמעתא קמייתא דהאשה רבה (ד' פז:) ולא שיודיעוהו אחרים והוא מכחיש:

תוספות

לא איברו סהדי אלא לשקרי. מכאן אמר ר''ת דאין צריך עדים לעשות קנין והא דאמר פרק חזקת הבתים (ב''ב דף מ.) קנין בפני שנים ואין צריך לומר כתובו לאו משום דלא מהני בלא שנים דודאי מהני אפי' בלא שנים אלא ה''ק קנין הרגיל בפני שנים אין צריך לומר כתובו אבל ודאי אין צריך שנים וכן משמע בפרק הזהב (ב''מ דף מה:) דקאמר התם היה עומד בגורן ואין בידו מעות כו' ופריך עלה וניקנינהו ניהליה אגב סודר ומשני דלית ליה סודר ואמאי לא משני דלא היו שם עדים אלא ש''מ דקנין מהני בלא עדים וכן משמע בפ''ק דסנהדרין (דף ו.) דקאמר התם פשרה ביחיד וקי''ל (שם) דפשרה צריכה קנין.: אמר לו עד אחד אכלת חלב והלה שותק נאמן. פירוש דשתיקה כהודאה דמי והוי נודע לו מעצמו אבל אמר לו איני יודע אינו נאמן לחייבו קרבן דכתיב (ויקרא ד) או הודע אליו ולא שיודיעוהו אחרים ודווקא אחד אבל שנים נאמנים ומביא קרבן על ידם כדאמר התם (כריתות דף יא:) אם הביאוהו שנים לידי מיתה חמורה לא יביאוהו לידי קרבן הקל וצריך נמי לפרש והלה שותק דאמר לו העד אכלת חלב והיה לך לידע והוא שותק: ותנא תונא והלה אומר לא אכלתי. הא דנקט לא אכלתי ה''ה אם אמר איני יודע דפטור משום דכתיב (שם) או הודע והא דנקט לא אכלתי משום דבעי למיתני סיפא גבי שנים אומרים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי ובהא איכא רבותא לר''מ דאפילו אמר לא אכלתי מחייב ר''מ: נטמאו טהרותיך והלה שותק נאמן. שאמר לו העד בפניך נטמאו וכן צריך לפרש באכלת חלב כדפרישית וקשה דהא בפ' הנזקין (גיטין דף נד:) מייתי היה עושה עמו בטהרות ואמר לו נטמאו טהרותיך נאמן טהרות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמאו אינו נאמן ופריך התם מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא ומשני אמר אביי כל שבידו נאמן וכל שאינו בידו אינו נאמן וסיפא איירי שאין הטהרות בידו לכך אינו נאמן והיכי אמר אביי דנאמן כשאמר לו אכלת חלב ואע''ג שאין בידו להאכילו חלב וכן קשה לקמן דנאמן לומר שורך נרבע אע''ג דאין בידו להרביע שורו וי''ל דההיא דהנזקין מיירי כשאינו שותק אלא מכחישו והכא איירי כששותק ואינו מכחישו ומיהו קשה מרבא דהכא משמע דלא פליג רבא עליה דאביי דאמר דכל דבר שאין בידו בעי שותק והתם קאמר רבא אשכחיה ולא אמר ליה והדר אשכחיה ואמר ליה אינו נאמן משמע אבל אי אמר ליה מיד נאמן בכל ענין אפי' אין בידו ואפי' אין שותק והכא לא פליג אאביי דבאין בידו בעי שותק וי''ל שאני התם לפי שהיה בידו פעם אחת דהיינו בשעת שעשאו אבל הכא מעולם לא היה בידו כלל ולכן בעי שותק ונראה דהלכה כרבא לגבי אביי ועתה בענין זה יש שלשה דינים בדבר שהיה בידו כגון ההיא דהיה עושה עמו בטהרות נאמן ואפי' לא היה שותק ובדבר שאין בידו לעולם כגון אכלת חלב ושורך נרבע אי שתיק מהימן ואי לא שתיק לא מהימן ובדבר שאין בידו עתה אבל היה בידו פעם אחרת בהא פליגי אביי ורבא כדפירשתי התם גבי טהרות שעשיתי עמך דלרבא היכא דאשכחיה ואמר ליה מהימן ואפילו אינו שותק והלכה כרבא כדפרישית ושותק דאמר בשמעתין דנאמן נראה לר''י דהיינו בדבר שיש לו לידע כגון שאמר לו נתנסך יינך בפניך דומיא דאכלת חלב אבל אם אמר לו נתנסך יינך שלא בפניך ושותק ההיא שתיקה אינה כהודאה שלכך לא ישיב לו לפי שלא היה יודע בירור הדבר ומה שאמרנו דבר שאינו בידו כי אינו שותק לא מהימן היינו גברא דלא מהימן כבי תרי אבל אי מהימן ליה כבי תרי נאמן כדאמר בסמוך גבי סמיא דקאמר רבא דנאמן אע''ג דהוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים כל שכן דנאמן במילתא אחריתי וצריך לומר דהא דאמר בכל דוכתין (גיטין דף ב:) עד אחד נאמן באיסורין היינו דוקא להתיר כגון בשר זו מנוקרת או חתיכה זו של שומן אבל לאסור הדבר אינו נאמן אלא כמו שפירשתי והא דאמרינן דבדבר שאינו בידו כי אינו שותק לא מהימן היינו דוקא בדבר שאינו יכול להתברר אבל בדבר שיכול להתברר כגון שאמר לו יש שרץ בטהרותיך או עובד כוכבים
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר