סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

אִיבַּעְיָא לְהוּ בַּיִת לְאֶחָד וּדְיוֹטָא לְאֶחָד מַהוּ מִי הָוֵי שִׁיּוּר אוֹ לָא אִם תִּמְצָא לוֹמַר בַּיִת לְאֶחָד וּדְיוֹטָא לְאֶחָד לָא הָוֵי שִׁיּוּר חוּץ מִדְּיוֹטָא מַהוּ
אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן אִם תִּמְצָא לוֹמַר בַּיִת לְאֶחָד וּדְיוֹטָא לְאֶחָד לָא הָוֵי שִׁיּוּר חוּץ מִדְּיוֹטָא הָוֵי שִׁיּוּר וְאַלִּיבָּא דְּרַב זְבִיד דְּאָמַר שֶׁאִם רָצָה לְהוֹצִיא בָּהּ זִיזִין מוֹצִיא
אַלְמָא כֵּיוָן דְּשַׁיַּיר דְּיוֹטָא מְקוֹם זִיזִין נָמֵי שַׁיַּיר הָכָא נָמֵי כֵּיוָן דְּאָמַר חוּץ מִפֵּירוֹתָיו מְקוֹם פֵּירֵי שַׁיַּיר
אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן שְׁכִיב מְרַע שֶׁכָּתַב כׇּל נְכָסָיו לַאֲחֵרִים רוֹאִין אִם בִּמְחַלֵּק מֵת קָנוּ כּוּלָּן עָמַד חוֹזֵר בְּכוּלָּן
אִם בְּנִמְלָךְ מֵת קָנוּ כּוּלָּן עָמַד אֵינוֹ חוֹזֵר אֶלָּא בָּאַחֲרוֹן וְדִלְמָא עַיּוֹנֵי קָא מְעַיֵּין וַהֲדַר יָהֵיב סְתָמֵיהּ דִּשְׁכִיב מְרַע מִידָּק דָּיֵיק וַהֲדַר יָהֵיב
אָמַר רַב אַחָא בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן שְׁכִיב מְרַע שֶׁכָּתַב כׇּל נְכָסָיו לַאֲחֵרִים וְעָמַד אֵינוֹ חוֹזֵר חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יֵשׁ לוֹ נְכָסִים בִּמְדִינָה אַחֶרֶת
וְאֶלָּא מַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי לֹא שִׁיֵּיר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא אֵין מַתְּנָתוֹ קַיֶּימֶת הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ אָמַר רַב חָמָא בְּאוֹמֵר כׇּל נְכָסַי מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר בְּמוּחְזָק לַן דְּלֵית לֵיהּ
אִיבַּעְיָא לְהוּ חֲזָרָה בְּמִקְצָת הָוֵי חֲזָרָה בְּכוּלָּהּ אוֹ לָא תָּא שְׁמַע כּוּלָּן לָרִאשׁוֹן וּמִקְצָתָן לַשֵּׁנִי שֵׁנִי קָנָה רִאשׁוֹן לֹא קָנָה מַאי לָאו בְּשֶׁמֵּת
לָא בְּשֶׁעָמַד
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא מִקְצָתָן לָרִאשׁוֹן וְכוּלָּן לַשֵּׁנִי רִאשׁוֹן קָנָה שֵׁנִי לֹא קָנָה אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בְּשֶׁעָמַד מִשּׁוּם הָכִי שֵׁנִי לֹא קָנָה אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בְּשֶׁמֵּת תַּרְוַיְיהוּ לִיקְנוֹ
אֲמַר לֵיהּ רַב יֵימַר לְרַב אָשֵׁי וְתֶהֱוֵי נָמֵי בְּשֶׁעָמַד אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא חֲזָרָה בְּמִקְצָת הָוְיָא חֲזָרָה בְּכוּלָּהּ הַיְינוּ דְּשֵׁנִי מִיהַת קָנָה אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ חֲזָרָה בְּמִקְצָת לָא הָוְיָא חֲזָרָה בְּכוּלָּהּ נִיהְוֵי כִּמְחַלֵּק וּלְחַד מִינַּיְיהוּ לָא לִיקְנוֹ
וְהִלְכְתָא חֲזָרָה בְּמִקְצָת הָוְיָא חֲזָרָה בְּכוּלָּהּ רֵישָׁא מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בֵּין שֶׁמֵּת בֵּין שֶׁעָמַד סֵיפָא לָא מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ אֶלָּא כְּשֶׁעָמֵד
אִיבַּעְיָא לְהוּ הִקְדִּישׁ כָּל נְכָסָיו וְעָמַד מַהוּ מִי אָמְרִינַן כֹּל לְגַבֵּי הֶקְדֵּשׁ גָּמַר וּמַקְנֵי אוֹ דִלְמָא כֹּל לְגַבֵּי נַפְשֵׁיהּ לָא גָּמַר וּמַקְנֵי
הִפְקִיר כׇּל נְכָסָיו מַהוּ מִי אָמְרִינַן כֵּיוָן דְּאַף לַעֲנִיִּים כַּעֲשִׁירִים גָּמַר וּמַקְנֵי אוֹ דִלְמָא כֹּל לְגַבֵּי נַפְשֵׁיהּ לָא גָּמַר וּמַקְנֵי
חִילֵּק כׇּל נְכָסָיו לַעֲנִיִּים מַאי מִי אָמְרִינַן צְדָקָה וַדַּאי מִגְמָר גָּמַר וּמַקְנֵי אוֹ דִלְמָא כֹּל לְגַבֵּי נַפְשֵׁיהּ לָא גָּמַר וּמַקְנֵי תֵּיקוּ
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא הִקְדִּישׁ כׇּל נְכָסָיו מַהוּ הִפְקִיר כׇּל נְכָסָיו מַהוּ חִילֵּק כׇּל נְכָסָיו לַעֲנִיִּים מַהוּ תֵּיקוּ
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת יִטּוֹל וְיִזְכֶּה וְיַחֲזִיק וְיִקְנֶה כּוּלָּן לְשׁוֹן מַתָּנָה הֵן בְּמַתְנִיתָא תָּנָא אַף יַחְסֵין וְיֵרַת בְּרָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ וְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא הִיא
אִיבַּעְיָא לְהוּ

רשב"ם

איבעיא להו בית לאחד. במתנת בריא ודיוטא לאחד הוי מקום שיור מי איכא להאי בעל דיוטא שיור מקום בחצר להוצאת זיזין או לא אם תמצי לומר לא הוי שיור לאחריני אבל לעצמו הוי שיור כגון דאמר ליה בית אני מוכר לך חוץ מדיוטא העליונה או דלמא ליכא שיור: ואליבא דרב זביד. דכי א''ל סתמא בית זה אני מוכר לך לא קנה דיוטא העליונה כדתנן בהמוכר את הבית (לעיל דף סא.) לא מכר את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה י' טפחים דהיינו דיוטא וכי א''ל חוץ לטפויי מילתא קאתי ושייר לו מקום בחצר להוצאת זיזין מן הדיוטא לחצר של לוקח: אם במחלק. שמשעה ראשונה שהתחיל לחלק היה בדעתו לחלק כל נכסיו ולא לשייר כלום: אם מת קנו כולן. כדין כל מתנת שכ''מ שאין צריכה קנין אם מת: אם בנמלך. שלא היה בדעתו לחלק כל נכסיו אלא אחר שחילק שתק ולא רצה לחלק עוד חזר ונמלך בעצמו לחלק כל הנותר: אלא באחרון. בלבד דלא הוי בה שיור אבל קמאי קנו כדקתני מתניתין שייר קרקע כל שהוא מתנתו מתנה: ניחוש. דלמא האי דשתיק וחישב בין מתנה למתנה לא הוי כנמלך אלא עיוני מעיין מה יתן לכל אחד ומעיקרא היה בדעתו לחלק את הכל ויחזור בו כשיעמוד מחליו ואמאי קנו קמאי: סתמא דשכיב מרע. עיוני קמעיין בלבו מה יתן לכל אחד קודם שיבואו לפניו ואין לו לשתוק בין זה לזה ומדשתק נמלך הוי: אמר רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו. הידועין ולא נמצא לו שיור ועמד אינו חוזר כו': באומר כל נכסיי. לא חילק שדותיו וכרמיו לכל אחד בפני עצמו אלא לשון זה כתב כל נכסיי אני נותן לפלוני ופלוני דכל היכא דאיתנהו נתונין הן במתנה ואין כאן שיור ובפר''ח גרס כל נכסיי אלו הן ולא נהירא: במוחזק. שאנו מוחזקין בו שאין לו עוד נכסים: איבעיא להו חזרה במקצת. שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחד וחזר בו במקצת ונתן שוב לאחר שהרי יכול לעשות כן כדאמרינן דייתיקי מבטלת דייתיקי בפירקין דלעיל (דף קלה:) מי הויא חזרה בכל הנכסים שנתן לראשון דגלי דעתיה שמתחרט בראשון ומה שנתן לשני מתנה במקצת היא דאיכא שיור והויא מתנה ואתו יורשין ומפקי מיד ראשון כל המותר או לא הויא חזרה אלא מה שנתן לשני קנה שני והנותר קנה ראשון ואם יעמוד מחליו יחזור בשניהן שהרי לא שייר לעצמו כלום: ת''ש דתניא כולן לראשון. במתנת שכ''מ ומקצתו נתן לשני שחזר במקצת: שני קנה. מה שנתן לו ממה נפשך ל''ש מת ול''ש עמד דהא מתנת שכ''מ במקצת היא והויא מתנה שהרי שייר לעצמו מותר נכסים שנתן לראשון שהרי ראשון לא קנה: מאי לאו כשמת. וקתני הראשון לא קנה אלמא חזרה במקצת הויא חזרה בכולהו דאי לא הויא חזרה תרוייהו ליקנו בכל הנכסים: ומשני לא. לעולם לא הויא חזרה וברייתא כשעמד הלכך שני קנה דמתנה במקצת לא מצי הדר ביה כדקתני מתני' אבל בראשון שניתנו לו כל הנכסים בלא שיור אם עמד חוזר כדתנן במתני' ולקמן פרכינן אי כשעמד תרוייהו לא ליקנו ואפי' שני דכיון דחזרה במקצת לא הויא חזרה בכולהו גבי שני ליכא שיור דהא לא הדר ביה מראשון אלא במה שנתן לשני ובין שניהן נתן הכל ולא שייר לעצמו כלום ומהכא פשטינן במסקנא חזרה במקצת הויא חזרה בכולה הלכך בין שמת בין שעמד שני קנה שהרי חזר בו מראשון לגמרי ושייר לעצמו שיור נכסיו שנתן לראשון וחזר בו מהן ומתנה במקצת שמה מתנה: ה''נ מסתברא. דבשעמד עסקינן דקתני מקצתן לראשון וחזר בו ונתן כולו לשני ראשון קנה שהיה בה שיור והויא מתנה כדקתני מתני' דמתנת שכ''מ במקצת מתנה גמורה היא שני לא קנה כלל דלא שייר לעצמו כלום והלכך אם עמד חוזר: אי אמרת בשלמא בשעמד היינו דשני מיהא לא קנה. כדתנן לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה: אלא אי אמרת בשמת תרוייהו נמי ליקנו. כדין מתנת שכ''מ שקונה אחר מיתה היכא דליכא שיור ואם עמד חוזר דאילו מתנה במקצת בין מת בין עמד מתנה גמורה היא אלא לאו בשעמד ומדסיפא בשעמד רישא נמי בשעמד: א''ל רב יימר לרב אשי ותהוי נמי. רישא בשעמד אפ''ה תפשוט דחזרה במקצת הויא חזרה בכולה דאי אמרת בשלמא חזרה במקצת הויא חזרה היינו דשני קנה דאיכא שיור נכסים לשכ''מ שחוזר בו ממה שנתנו לראשון וראשון לא קנה אלא אי אמרת לא שמה חזרה אלא מה שלא נתן לשני נשאר ביד ראשון תרוייהו נמי לא ליקנו שהרי בין שניהם נתן כל הנכסים ולא שייר לעצמו קרקע כל שהוא: בין שמת בין שעמד. שני קנה דהא הדר ביה מראשון ואיכא שיור טובא ראשון לא קנה דהא הדר ביה ואפי' מת לא יקנה ראשון דהא קי''ל דייתיקי מבטלת דייתיקי מה לי חוזר בו מראשון ונותן לשני מה לי חוזר בו ומעכב לעצמו וליורשיו: סיפא לא משכחת לה אלא בשעמד. הלכך ראשון קנה דמתנה מקצת הוא ואיכא שיור שני לא קנה דלא הוה במתנתו שיור דאי בשמת תרוייהו ליקנו: איבעיא להו. שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו בלא שיור ואח''כ עמד מחליו מי מצי הדר ביה מי חמיר ממתנת הדיוט דנימא דגמר והקדיש הכל בלב שלם בין יחיה בין ימות ואת''ל דגבי הקדש הכל מוקדש ואפילו עמד: הפקיר כל נכסיו מהו. מי לימא כוונתו לשמים ואקני לגמרי לכל מי שיבוא ויזכה או לא א''נ כיון דהפקיר ממונו הוציאו מדעתו לגמרי ואינו חפץ בחזרתו שאינו רוצה ליהנות עוד ממנו ואת''ל גבי הפקר דאינו חושש בזה הממון הואיל והפקירו ולא דקדק לחלקו לאוהביו: חילק נכסיו לעניים מהו. מי לימא יד עניים כיד הקדש ואם עמד אינו חוזר או לא תיקו: א''ר ששת. שכ''מ שאמר יזכה פלוני בנכסיי או יטול או או יחזיק או יקנה כולן לשון מתנה וקנה דלשון מתנה בעינן כדאמרינן לעיל (דף קמז:) ידור פלוני בבית זה לא אמר ולא כלום עד דאמר תנו או יטול ויקנה או יחסין וירת אם הוא ראוי ליורשו כגון בן בין הבנים: ור' יוחנן בן ברוקה היא. דאמר בפירקין דלעיל (דף קל.) דבריו קיימין וקי''ל כוותיה דפסקינן התם הלכה כמותו:

תוספות

חיישינן שמא יש לו נכסים במקום אחר. ואע''ג דאמרי' לעיל איפכא להקל וניחוש דלמא עיוני עיין והדר יהיב היינו טעמא דמסתבר למימר עיוני עיין הואיל וכבר חלקם:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר