סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר כָּכָה יֵעָשֶׂה כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא מַעֲשֶׂה מְעַכֵּב אֲמַר לֵיהּ רַבִּי עֲקִיבָא מִשָּׁם רְאָיָה כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא מַעֲשֶׂה בָּאִישׁ
הַחֵרֵשׁ שֶׁנֶּחְלַץ וְהַחֵרֶשֶׁת שֶׁחָלְצָה וְחוֹלֶצֶת לְקָטָן חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה קְטַנָּה שֶׁחָלְצָה תַּחְלוֹץ מִשֶּׁתַּגְדִּיל וְאִם לֹא חָלְצָה חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה חָלְצָה בִּשְׁנַיִם אוֹ בִּשְׁלֹשָׁה וְנִמְצָא אֶחָד מֵהֶן קָרוֹב אוֹ פָּסוּל חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר מַכְשִׁירִין וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁחָלַץ בֵּינוֹ לְבֵינָהּ בְּבֵית הָאֲסוּרִים וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבִּי עֲקִיבָא וְהִכְשִׁיר
גְּמָ' אָמַר רָבָא הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ קְרִיאָה לָא מְיעַכְּבָא לְפִיכָךְ אִלֵּם וְאִלֶּמֶת שֶׁחָלְצוּ חֲלִיצָתָן כְּשֵׁירָה
תְּנַן חֵרֵשׁ שֶׁנֶּחְלַץ וְהַחֵרֶשֶׁת שֶׁחָלְצָה וְהַחוֹלֶצֶת מִן הַקָּטָן חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה מַאי טַעְמָא לָאו מִשּׁוּם דְּלָא בְּנֵי קְרִיָּיה נִינְהוּ לָא מִשּׁוּם דְּלָאו בְּנֵי דֵעָה נִינְהוּ
אִי הָכִי אִלֵּם וְאִלֶּמֶת נָמֵי אָמַר רָבָא אִלֵּם וְאִלֶּמֶת בְּנֵי דֵעָה נִינְהוּ וּפוּמַּיְיהוּ הוּא דְּכָאֵיב לְהוּ
וְהָא אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי לְפִי שֶׁאֵינוֹ בְּאָמַר וְאָמְרָה אֶלָּא כִּי אִתְּמַר דְּרָבָא אַסֵּיפָא אִתְּמַר חֵרֵשׁ שֶׁנֶּחְלַץ וְהַחֵרֶשֶׁת שֶׁחָלְצָה וְהַחוֹלֶצֶת מִן הַקָּטָן חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה
אָמַר רָבָא הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ קְרִיָּיה מְעַכְּבָא לְפִיכָךְ אִלֵּם וְאִלֶּמֶת שֶׁחָלְצוּ חֲלִיצָתָן פְּסוּלָה וּמַתְנִיתִין כְּרַבִּי זֵירָא
דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא כׇּל הָרָאוּי לְבִילָּה אֵין בִּילָּה מְעַכֶּבֶת בּוֹ וְכֹל שֶׁאֵין רָאוּי לְבִילָּה בִּילָּה מְעַכֶּבֶת
שְׁלַחוּ לֵיהּ לַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל יְבָמָה שֶׁרָקְקָה תַּחְלוֹץ מִכְּלָל דְּאִיפַּסְלָא לַהּ מֵאַחִין
מַנִּי אִילֵימָא רַבִּי עֲקִיבָא הַשְׁתָּא וּמָה בִּמְקוֹם מִצְוָה דְּאִיכָּא לְמֵימַר מִידֵּי דְּהָוֵה אַאֵימוּרִים דְּכִי לֵיתַנְהוּ לָא מְעַכְּבִי
וְכִי אִיתַנְהוּ מְעַכְּבִי
אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא לָא מְעַכְּבָא מֵאַחִין אִיפַּסְלָא
וְאֶלָּא לְרַבִּי אֶלְעָזָר
וְהָא שְׁנֵי דְּבָרִים הַמַּתִּירִין נִינְהוּ וּשְׁנֵי דְּבָרִים הַמַּתִּירִין אֵין מַעֲלִין זֶה בְּלֹא זֶה
אֶלָּא כְּרַבִּי דְּתַנְיָא כִּבְשֵׂי עֲצֶרֶת אֵין מְקַדְּשִׁין הַלֶּחֶם אֶלָּא בִּשְׁחִיטָה
כֵּיצַד שְׁחָטָן לִשְׁמָן וְזָרַק דָּמָן לִשְׁמָן קָדַשׁ הַלֶּחֶם שָׁחַט שֶׁלֹּא לִשְׁמָן וְזָרַק לִשְׁמָן לֹא קָדַשׁ הַלֶּחֶם שְׁחָטָן לִשְׁמָן וְזָרַק דָּמָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן קָדוֹשׁ וְאֵינוֹ קָדוֹשׁ דִּבְרֵי רַבִּי
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר לְעוֹלָם אֵינוֹ קָדוֹשׁ עַד שֶׁיִּשְׁחוֹט לִשְׁמָן וְיִזְרוֹק דָּמָן לִשְׁמָן
וּמִי אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא רְקִיקָה לָא פָּסְלָה וְהָתַנְיָא חָלְצָה וְלֹא

רש"י

כל דבר שהוא מעשה מעכב דכי כתיב ככה דמשמע עיכובא אמעשה כתיב וקרייה דבורא בעלמא הוא: כל דבר שמעשה. ורקיקה מעשה היא: מעשה באיש. חליצה שהאשה עושה מעשה בגופו של איש לאפוקי רקיקה דלאו מעשה באיש הוא: החרש שחלץ חליצתו פסולה. לפוטרה במקום אח כשר: וחרשת שחלצה חליצתה פסולה. היא עצמה אינה נפטרת בחליצתה כדאמרי' לקמן בפ' ב''ש (דף קי.) ואין לה תקנה אלא בייבום ואם רצה להוציא יוציא בגט: חלצה בשנים. כשרים או בג' ונמצא אחד מהן קרוב דהדר הוו להו שנים חליצתו פסולה: ורבי שמעון ור' יוחנן הסנדלר מכשירים. ול''ג בשנים דהא בשנים עסיק נמי ת''ק: גמ' אלם ואלמת. שחלצו חליצתן כשרה: והאמרי דבי רבי ינאי. ומפרש טעמא דמתני' דחרש וחרשת מפני שאינן בואמר ואמרה דתנן (תרומות פ''א מ''ב) חרש שדברו חכמים בכל מקום שאינו לא שומע ולא מדבר: ועמד ואמר וענתה ואמרה: חליצתה פסולה. ומתני' דקתני לא קראה חליצתה כשירה כר' זירא דא''ר זירא בפרק המנחות והנסכים (מנחות קג:) כל הראוי לבילה כו' דקתני האומר הרי עלי ס''א עשרונים מביא ס' בכלי אחד ואחד בכלי אחר ומפרש טעמא משום דקים להו לרבנן דששים נבללות בכלי אחד אבל ס''א אינן נבללות יפה ומותבינן וכי אין נבללין מאי הוי והתנן (שם יח.) אם לא בלל כשר ומשני רבי זירא הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו דאפילו לא בלל כשר ושאין ראוי לבילה בילה מעכבת בו דראוי לבילה בעינן דאפשר להתקיים בה מצות מנחה והכא נמי אע''ג דקרייה לא מעכבא בראוי לקרייה אבל בשאין ראוי מעכבת: יבמה שרקקה. לפני ב''ד: תחלוץ. דנפסלת עליהן מייבום: במקום מצוה. בשעת חליצה שהרקיקה מצוה: אאימורים דכי איתנהו מעכבי. בשר מאכילה בפ' תמיד נשחט (פסחים נט:) וכי ליתנהו לא מעכבי כגון שנטמאו או שאבדו והכא נמי נימא אע''ג דלאו מעשה חשוב באיש הוא הואיל ואפשר לרוק ליעכב וקאמר רבי עקיבא לא מעכבא: אלא לר' אלעזר. דאמר במתני' מעכבא אלמא מעשה הוא: ה''ג והא שני דברים המתירין אין מעלין זה בלא זה: אין מקדשין שתי הלחם. להיות קדוש קדושת הגוף ליפסל ביוצא ולינה אלא בשחיטה ואע''פ שהן טעונין תנופה חיין עם הלחם אין תנופתן מקדשן אלא שחיטתן דגמר מאיל נזיר דכתיב (במדבר ו) ואת האיל יעשה זבח שלמים לה' על סל המצות תלה הכתוב עשיית סל המצות בזביחת האיל בפ' התכלת: כיצד ל''ג: לחם קדוש. ליפסל ביוצא ואין קדוש להיות ניתר באכילה:

תוספות

והא אמרי דבי רבי ינאי לפי שאינו באמר ואמרה. וא''ת מנא ליה לרבי ינאי האי טעמא דלמא משום דלאו בני דעה נינהו ותניא (לקמן דף קו.) דבעינן שיתכוונו שניהם ואמאי נמי אמרינן לקמן (. דף קה:) דקטנה חולצת בפעוטות וקטן נמי הוה חליץ אי לאו דאיש כתיב בפרשה כיון דלאו בני דעה נינהו וי''ל שב''ד עומדים על גבם ומורים להם לעשות חליצה כתיקנה דהכי נמי אמרינן בפרק ב' דגיטין (דף כב: ושם) דחש''ו שכתבו גט וגדול עומד על גבם דכשר ומיהו לענין חליצה שוטה לא חליץ אע''ג דב''ד עומדים ע''ג כדאמר בתוספתא לפי שיש בחליצה רבויי דברים ואין בו דעת כלל לעשות לדעת ב''ד אבל גבי גט שנוח לעשות כי גדול עומד ע''ג כשר ומחשבתו ניכרת מתוך מעשיו שכותב הגט לשמה שכותב שם האיש והאשה והזמן ושם עירו ושם עירה והא דאמר בפ''ק דחולין (דף יב: ושם) גבי וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשירה ומוקי לה כר' נתן דלא בעי כוונה לשחיטה משמע דלרבנן דבעו כוונה לשחיטה לא מהני גדול עומד ע''ג דהתם אחרים אין מלמדים אותו אך שראוהו שלא קלקל וגם אין מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו כמו חליצה דאין מתכוין אלא לחיתוך בשר בעלמא כדאמר בפ''ק דחולין (דף יג.) דבעינן מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו: דאמר רבי זירא כל הראוי לבילה כו'. מילתיה דר' זירא בפ' המנחות והנסכים (מנחות קג: ושם) גבי ששים ואחד אין נבללים ופריך וכי לא בלל מאי הוי והתנן (שם דף יח.) . אם לא בלל כשר וא''ת מאי קשה והא לכתחלה בעינן בילה ואומר ר''י דשאני התם כיון דאמר הרי עלי מנחה ס''א עשרון לקרבן גדול קמכוין ולכך היה לו לעשות הכל בכלי אחד אם בדיעבד כשר בלא בלילה ודוקא כי אמר הרי עלי מנחה אמרינן דלקרבן גדול קמיכוין אבל סתם בלא מנחה לא משמע קביעות בחד מנא כדתנן התם (דף קב:) הרי עלי שני עשרונים להביא בכלי אחד והביא בשני כלים פסול משמע דאם אמר סתם ולא אמר בכלי אחד יכול להביא בשני כלים וא''ת מנא ליה דאם לא בלל דכשר אימא לא בלל כהן אלא זר אבל לא בלל כלל פסולה דהכי נמי אמרינן בהקומץ רבה (מנחות דף יח. ושם) לא יצק כשר ומפרש דהיינו לא יצק כהן אלא זר וי''ל דקבלה היה לו דאפילו לא בלל כלל דליכא עיכובא וא''ת ואמאי לא מעכבת והלא בכמה מקומות כתיב (ויקרא ב) בלולה במנחת מאפה תנור ושל מחבת ובמנחת נסכים (במדבר טו) כתיב טובא בלולה וכן בקרבן נשיאים תריסר זימני וי''ל דלא משמע ליה עיכובא כיון דלא כתיב. ויבלול לשון צווי וצ''ע אם יש עיכובא בעלמא בכה''ג א''נ כולהו צריכי לשום דרשה וא''ת מנא ליה דמעכבא בשאין ראוי לבילה וי''ל דסברא הוא דכתיב בלולה ואמר רחמנא דלא מעכבא מסתמא להכי אהני הא דכתביה דבעינן ראוי לבילה והא דמספקא בפ' נערה בנדרים (דף עג.) אי חרש מיפר אי לא מיפר משום דלאו בר שמיעה הוא וכדרבי זירא היינו משום דשמא לא כתיב קרא ושמע אלא אורחא דמילתא דהכי הוי דכי שמע מיפר וקשה לר''י ערל וטמא אמאי משלחין קרבנותיהן נהי דסמיכה לא מעכבא נימא כל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת בו וי''ל מדדרשינן בת''כ. מזובו ולא מנגעו ש''מ דטמא משלח קרבנות דבהבאת קרבנות איירי ועוד מדמעטינן בפ''ק דחגיגה (דף ד: ושם) טמא מובאת שמה והבאתם שמה כל שישנו בביאה ישנו בהבאה ש''מ דשאר קרבנות משלחין ולא חיישינן שיהא ראוי לסמיכה וה''ר שמעון הקשה מדאמר בפ' נגמר הדין (סנהדרין דף מה:) דאיכא מ''ד נקטעה יד העדים חייב דלא בעי קרא כדכתיב ואמאי לא אמרי' כיון דכתיב יד העדים דבעינן ראוי ליד העדים ושמא יש שום ייתור דמחייב אע''פ שנקטעה ידם אי נמי אין סברא לומר שיפטר משום שאין לעדים יד:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר