סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

מָנֶה אֵין כָּאן מַשְׁכּוֹן אֵין כָּאן אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן קִידְּשָׁה בְּמַשְׁכּוֹן מְקוּדֶּשֶׁת הָתָם בְּמַשְׁכּוֹן דַּאֲחֵרִים וְכִדְרַבִּי יִצְחָק
דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק מִנַּיִן לְבַעַל חוֹב שֶׁקּוֹנֶה מַשְׁכּוֹן שֶׁנֶּאֱמַר וּלְךָ תִּהְיֶה צְדָקָה אִם אֵינוֹ קוֹנֶה צְדָקָה מִנַּיִן מִכָּאן לְבַעַל חוֹב שֶׁקּוֹנֶה מַשְׁכּוֹן
בְּנֵי רַב הוּנָא בַּר אָבִין זְבוּן הָהִיא אַמְתָּא בִּפְרִיטֵי לָא הֲווֹ בַּהֲדַיְיהוּ אוֹתִיבוּ נְסָכָא עֲלֵיהּ לְסוֹף אִיַּיקַּר אַמְתָּא אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי אֲמַר לְהוּ פְּרִיטֵי אֵין כָּאן נְסָכָא אֵין כָּאן
תָּנוּ רַבָּנַן הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמָנֶה נְטָלַתּוּ וּזְרָקַתּוּ לַיָּם אוֹ לָאוּר אוֹ לְכׇל דָּבָר הָאָבֵד אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת הָא שְׁדֵיתִינְהוּ קַמֵּיהּ הָווּ קִידּוּשִׁין הָא קָאָמְרָה לֵיהּ שְׁקֵיל לָא בָּעֵינָא
לָא מִיבַּעְיָא קָא אָמַר לָא מִיבַּעְיָא שְׁדֵיתִינְהוּ קַמֵּיהּ דְּלָא הָווּ קִידּוּשִׁין אֲבָל זְרָקַתּוּ לַיָּם אוֹ לָאוּר אֵימָא כֵּיוָן דְּמִיחַיְּיבָא בְּהוּ קַדּוֹשֵׁי קַדִּישׁ נַפְשָׁהּ וְהָא דְּקָא עָבְדָא הָכִי סָבְרָא אֶיבְדְּקֵיהּ לְהַאי גַּבְרָא אִי רַתְחָנָא הוּא אוֹ לָא קָא מַשְׁמַע לַן
תָּנוּ רַבָּנַן הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמָנֶה תְּנֵם לְאַבָּא וּלְאָבִיךָ אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת עַל מְנָת שֶׁיְּקַבְּלוּם לִי מְקוּדֶּשֶׁת
תְּנָא אַבָּא לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחַ דְּרֵישָׁא תְּנָא אָבִיךָ לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחַ דְּסֵיפָא
הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמָנֶה תְּנֵם לִפְלוֹנִי אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת עַל מְנָת שֶׁיְּקַבְּלֵם לִי מְקוּדֶּשֶׁת וּצְרִיכָא
דְּאִי אַשְׁמְעִינַן אַבָּא וְאָבִיךְ הָתָם הוּא דְּכִי אָמְרָה עַל מְנָת שֶׁיְּקַבְּלוּם לִי הָווּ קִידּוּשִׁין דְּסָמְכָה דַּעְתַּהּ עִילָּ[וַ]יְהוּ סָבְרָה עָבְדִין לִי שְׁלִיחוּתַאי אֲבָל פְּלוֹנִי לָא
וְאִי אַשְׁמְעִינַן פְּלוֹנִי הָכָא הוּא דְּכִי אַמְרַהּ תְּנֵם לִפְלוֹנִי לָא הָווּ קִידּוּשֵׁי דְּלָא מְקָרְבָא דַּעְתַּהּ לְגַבֵּיהּ לְמִיתְּבֵהּ לֵיהּ בְּמַתָּנָה אֲבָל אַבָּא וְאָבִיךְ דִּמְקָרְבָא דַּעְתַּהּ לְגַבַּיְיהוּ אֵימָא בְּמַתָּנָה יַהֲבִיתֵיהּ נִיהֲלַיְיהוּ צְרִיכָא
תָּנוּ רַבָּנַן הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמָנֶה תְּנֵם עַל גַּבֵּי סֶלַע אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת וְאִם הָיָה סֶלַע שֶׁלָּהּ מְקוּדֶּשֶׁת בָּעֵי רַב בִּיבִי סֶלַע שֶׁל שְׁנֵיהֶם מַהוּ תֵּיקוּ
הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּכִכָּר תְּנֵהוּ לְכֶלֶב אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת וְאִם הָיָה כֶּלֶב שֶׁלָּהּ מְקוּדֶּשֶׁת בָּעֵי רַב מָרִי כֶּלֶב רָץ אַחֲרֶיהָ מַהוּ
בְּהָהוּא הֲנָאָה דְּקָא מַצְּלָה נַפְשָׁהּ מִינֵּיהּ גָּמְרָה וּמַקְנְיָא לֵיהּ נַפְשָׁהּ אוֹ דִלְמָא מָצֵי אָמְרָה לֵיהּ מִדְּאוֹרָיְיתָא חַיּוֹבֵי מְחַיְּיבַתְּ לַאֲצוּלַן תֵּיקוּ
הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּכִכָּר תְּנֵהוּ לְעָנִי אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת אֲפִילּוּ עָנִי הַסָּמוּךְ עָלֶיהָ מַאי טַעְמָא אָמְרָה לֵיהּ כִּי הֵיכִי דִּמְחַיַּיבְנָא בֵּיהּ אֲנָא הָכִי מְחַיְּיבַתְּ בֵּיהּ אַתְּ
הָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה קָא מְזַבֵּין

רש"י

מנה אין כאן. הלכך משכון אינו שוה (כאן) כלום שאין המשכון מתנה: במשכון דאחרים. שהיה בידו וקדשה בחוב שיש לו עליו הלכך מקודשת שהמשכון עצמו קנוי לה: בפריטי. על מנת לקבל פרוטות של נחשת: נסכא. חתיכה של כסף: פריטי אין כאן. שהתנו עליה הלכך נסכא שהוא משכון אין כאן להיות במקומו לקנות שאם נתנו הפרוטות היתה קנוייה להם דעבד כנעני נקנה בכסף: נטלתו וזרקתו לים. בפניו לומר איני רוצה: הא שדיתינהו קמיה. במקום שאינו אבוד הוו קידושין בתמיה: מדאיחייבא ביה. לשלומי גמרה וקדשה נפשה ולפי שהוא שלה זרקתו לנסות את זה אם הוא רגזן: אינה מקודשת. ואינו דומה לתן מנה לפלוני ואיקדש לך דהתם איהי קאמרה ליה מעיקרא אבל כאן משטה היא בו כלומר תן מעותיך לאחרים: להודיעך כח דרישא. דאף על גב דאביה הוא לא גמרה וקדשה נפשה: כח דסיפא. דאמר מקודשת דאע''ג דלא קרוב שלה הוא: סמכה עליה. דעביד שליחותיה וכי מקבל להו הוה שלוחה ומקדשה: ואם היה סלע שלה מקודשת. שחצרו של אדם קונה והרי הוא כמו שמקבלתו: רץ אחריה. לנושכה:

תוספות

מנה אין כאן משכון אין כאן. פי' ואינה מקודשת לפי שהאשה נקנית בכסף והכסף אינו בעין היאך יקנה שאין המשכון תחת הכסף כיון שלא ישאר ביד האשה ודאי אי אמר לה התקדשי לי במשכון זה והמשכון יהיה שלך פשיטא דמקודשת וכמו כן אם אדם אומר לחבירו אתן לך מנה במתנה והניח לו משכון עליה לא קנה המנה במשיכת המשכון ואין לחלק בין מתנה לקידושין ורבינו חיים כהן בשם ר''ת אומר שאם אמר אדם לחבירו אתן לך מנה במתנה והילך משכון עליו ואל תחזיר לי המשכון עד שאתן לך המנה דאז ודאי יכול לעכב המשכון עד שיתן לו המנה ותימה מהא דאמר בהשוכר את האומנין (ב''מ דף עה:) גבי השוכר את הפועלים להעלות פשתן וכל דבר שהוא אבוד מקום שאין שם אדם וחזרו בהן שוכר עליהן או מטען וקאמרינן. עד כמה שוכר עליהן א''ר נחמן עד כדי שכרן איתיביה רבא לרב נחמן עד ארבעים וחמשים זוז התם כשבאת חבילה בידו פירוש שבאו כלי אומנות של פועל ליד בעל הבית והשתא כי באת חבילה בידו מאי הוי הא מנה אין כאן משכון אין כאן וי''ל דלא דמי דהתם גרמו לו הפסד ועוד שאין החבילה בתורת משכון אלא קנוייה לו לשכור פועלין וכשרגילין לעשות שידוכין צריך ליזהר בדבר יפה שיאמר הרי אני מקנה לך כך וכך בגוף החפץ דאם אמר אם אחזור בי אתן לך כך וכך והא לך משכון מנה אין כאן משכון אין כאן ושמא בשדוכין לא אמרינן מנה אין כאן משכון אין כאן כיון שכשהאחד מהן חוזר בו השני מתבייש בדבר: משכון דאחרים וכדרבי יצחק. אע''ג דרבי יצחק איירי במשכון שלא בשעת הלואתו מצינו למימר כיון דבעל חוב קונה משכון שלא בשעת הלואה קנין גמור עד שיפדה בשעת הלואה נמי אלים שיעבודיה לחשב ממון לקדש בו האשה ולקנות בו עבדים וקרקעות וכן צריך לפרש בפ' השולח (גיטין דף לז. ושם) בההיא דאמר המלוה על המשכון אינו משמט ומפרש התם משום דקני ליה כרבי יצחק ורבי יצחק הוי שלא בשעת הלואתו והמלוה משמע בשעת הלואתו כדמשמע סוף פרק האומנים (ב''מ פא: ושם) אלא ה''פ התם כיון דקני ליה שלא בשעת הלואתו לגמרי סברא הוא דיקנה הוא בשעת הלואתו שלא ישמט דחשיב של אחיך בידך ודרשינן בספרי (פ' ראה) את אחיך תשמט ידך ולא של אחיך בידך וכן יש לפרש פרק כל שעה (פסחים דף לא: ושם) בההיא דישראל שהלוה את העובד כוכבים על חמצו אחר הפסח עובר לרבי מאיר ומפרש התם משום דקנה ליה כר' יצחק וכיון דקני ליה כרבי יצחק שלא בשעת הלואתו בשעת הלואתו קני ליה נמי לענין דקרינן ליה שלך אי אתה רואה: מנין לבעל חוב שקונה משכון. פי' בקונט' בשאר דוכתי להתחייב באונסין וקשה דהא ר''מ ור' יהודה פליגי. במלוה על המשכון אי הוי שומר שכר אי שומר חנם אבל שואל לא הוי ואוקי גמרא ר''מ כר' יצחק משמע דר' יצחק לא אמר להתחייב באונסין לכך נראה לי שקנה את המשכון להתחייב בגניבה ואבידה: צדקה מנין. וא''ת איכא צדקה ממה שיחזיר לו לשכב עליו וי''ל דדייק מדכתיב (דברים כד) ושכב בשלמתו וברכך ואי לא הוי קונה ליה א''כ כשמברכו העני הוי ליה רבית דברים ויש מפרשים דלא מיקרי צדקה אלא הנותן משלו כמו צדק משלך ותן לו (ב''ב פח:): תנם לאבא או לאביך אינה מקודשת. ואם תאמר הא אמרינן לעיל (דף ו:) תן מנה לפלוני ואקדש אני לך מקודשת ויש לומר דלא דמי דהתם שהתחילה היא בדבר איכא למימר דדעתה להתקדש אבל הכא שהוא אמר לה תחילה התקדשי לי והיא משיבה תנם למי שתרצה איכא למימר דאין דעתה להתקדש אלא היא משטה בו ואינה חוששת: תנם לפלוני אינה מקודשת. וא''ת אמאי קתני לעיל בברייתא אביך לאבא ולפלוני סגיא ואיכא למיעבד כל הני צריכותא ושמא יש לומר דאין לחוש לכך כיון דלא תנא אביך בברייתא לחודיה אי נמי י''ל דלהכי תנא אביך ופלוני משום דס''ד דליהוי מקודשת טפי כשאמרה תנם לפלוני מכשאמרה תנם לאביך דסמכה דעתה טפי כשיהא ביד פלוני: אם היה סלע שלה מקודשת. פי' בקונטרס דחצרה קונה לה ולא נהירא דאם כן מאי בעי סלע של שניהם מהו פשיטא דאינה קונה כיון דהוא חצר של שניהם כדאמרינן פרק המוכר את הספינה (ב''ב דף פד:) אמר רבי ינאי חצר של שני שותפין קונין זה מזה ומוקי לה במודד בתוך קופתו של לוקח אבל במודד על הקרקע לא ונראה לפרש דהכא הטעם אין תלוי בקנין חצרה אלא כשהסלע שלה סמכה דעתה ובשאינו שלה לא סמכה דעתה ובעי כשהסלע של שניהם אי סמכה דעתה או לא:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר