סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

זֶה פֵּירַשׁ לְמִיתָה וְזֶה פֵּירַשׁ לְחַיִּים
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי קָטָן הֲוָה וּדְלָא כְּאַבָּא שָׁאוּל דְּתַנְיָא גֵּר שֶׁמֵּת וּבִזְבְּזוּ יִשְׂרָאֵל נְכָסָיו וְהָיוּ בָּהֶן עֲבָדִים בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים קָנוּ עַצְמָן בְּנֵי חוֹרִין אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר גְּדוֹלִים קָנוּ עַצְמָן בְּנֵי חוֹרִין קְטַנִּים כׇּל הַמַּחְזִיק בָּהֶן זָכָה בָּהֶן
וְקוֹנָה עַצְמוֹ בְּכֶסֶף כּוּ' בְּכֶסֶף עַל יְדֵי אֲחֵרִים אִין אֲבָל לֹא עַל יְדֵי עַצְמוֹ בְּמַאי עָסְקִינַן אִילֵימָא שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ מִכְּדֵי שְׁמַעְנָא לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר חוֹב הוּא לְעֶבֶד שֶׁיֵּצֵא מִיַּד רַבּוֹ לְחֵירוּת וּתְנֵינָא זָכִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו וְאֵין חָבִין לוֹ אֶלָּא בְּפָנָיו
אֶלָּא פְּשִׁיטָא מִדַּעְתּוֹ וְהָא קָמַשְׁמַע לַן עַל יְדֵי אֲחֵרִים אִין עַל יְדֵי עַצְמוֹ לָא אַלְמָא אֵין קִנְיָן לְעֶבֶד בְּלֹא רַבּוֹ
אִי הָכִי אֵימָא סֵיפָא בִּשְׁטָר עַל יְדֵי עַצְמוֹ עַל יְדֵי עַצְמוֹ אִין עַל יְדֵי אֲחֵרִים לָא וְאִי מִדַּעְתּוֹ עַל יְדֵי אֲחֵרִים אַמַּאי לָא
וְכִי תֵּימָא מַאי עַל יְדֵי עַצְמוֹ אַף עַל יְדֵי עַצְמוֹ וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּגִיטּוֹ וְיָדוֹ בָּאִים כְּאֶחָד וְהָא לָא תָּנֵי הָכִי דְּתַנְיָא בִּשְׁטָר עַל יְדֵי עַצְמוֹ וְלֹא עַל יְדֵי אֲחֵרִים דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר
אָמַר אַבָּיֵי לְעוֹלָם שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ וְשָׁאנֵי כֶּסֶף הוֹאִיל וְקָנֵי לֵיהּ בְּעַל כּוּרְחֵיהּ מַקְנֵי לֵיהּ בְּעַל כּוּרְחֵיהּ
אִי הָכִי שְׁטָר נָמֵי הַאי שְׁטָרָא לְחוֹד וְהַאי שְׁטָרָא לְחוֹד
הָכָא נָמֵי הַאי כַּסְפָּא לְחוֹד וְהַאי כַּסְפָּא לְחוֹד טִיבְעָא מִיהָא חַד הוּא
רָבָא אָמַר כֶּסֶף קַבָּלַת רַבּוֹ גָּרְמָה לוֹ שְׁטָר קַבָּלַת אֲחֵרִים גָּרְמָה לוֹ
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים בְּכֶסֶף עַל יְדֵי עַצְמוֹ בְּכֶסֶף עַל יְדֵי עַצְמוֹ אִין עַל יְדֵי אֲחֵרִים לָא אַמַּאי נְהִי נָמֵי דְּשֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ מִכְּדֵי שְׁמַעְנָא לְהוּ לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי זְכוּת הוּא שֶׁיֵּצֵא מִתַּחַת יָד רַבּוֹ לְחֵירוּת וּתְנֵינָא זָכִין לְאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו וְאֵין חָבִין לוֹ אֶלָּא בְּפָנָיו
וְכִי תֵּימָא מַאי עַל יְדֵי עַצְמוֹ אַף עַל יְדֵי עַצְמוֹ וְקָא מַשְׁמַע לַן דְּיֵשׁ קִנְיָן לְעֶבֶד בְּלֹא רַבּוֹ אִי הָכִי אֵימָא סֵיפָא בִּשְׁטָר עַל יְדֵי אֲחֵרִים וְלֹא עַל יְדֵי עַצְמוֹ וְהָא קַיְימָא לַן דְּגִיטּוֹ וְיָדוֹ בָּאִין כְּאֶחָד
וְכִי תֵּימָא מַאי עַל יְדֵי אֲחֵרִים אַף עַל יְדֵי אֲחֵרִים וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן דִּזְכוּת הוּא לְעֶבֶד שֶׁיֵּצֵא מִיַּד רַבּוֹ לְחֵירוּת אִי הָכִי נְעָרְבִינְהוּ וְנִיתְנִינְהוּ בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר בֵּין עַל יְדֵי אֲחֵרִים בֵּין עַל יְדֵי עַצְמוֹ
אֶלָּא בְּכֶסֶף בֵּין עַל יְדֵי אֲחֵרִים בֵּין עַל יְדֵי עַצְמוֹ בִּשְׁטָר עַל יְדֵי אֲחֵרִים וְלֹא עַל יְדֵי עַצְמוֹ וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר הוּא דְּתַנְיָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר אַף בִּשְׁטָר עַל יְדֵי אֲחֵרִים וְלֹא עַל יְדֵי עַצְמוֹ וְשָׁלֹשׁ מַחְלוֹקוֹת בַּדָּבָר
אָמַר רַבָּה מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר גָּמַר לָהּ לָהּ מֵאִשָּׁה מָה אִשָּׁה עַד שֶׁיּוֹצִיא גֵּט לִרְשׁוּת שֶׁאֵינָהּ שֶׁלּוֹ אַף עֶבֶד נָמֵי עַד שֶׁיּוֹצִיא גֵּט לִרְשׁוּת שֶׁאֵינָהּ שֶׁלּוֹ
בָּעֵי רַבָּה

רש"י

ואיכא דאמרי קטן הוה. ואעפ''כ הוצרך לכל זאת: ודלא כאבא שאול. דאמר כל המחזיק בהן זכה אפי' לאחר זמן זכה בהן: ע''י עצמו לא. שאם נתן לו כסף לפדות את עצמו אינו פדוי דמה שקנה עבד קנה רבו: במאי עסקינן. האי קנה עצמו ע''י אחרים: אילימא שלא מדעתו. של עבד: שמעינן ליה לרבי מאיר. בפ''ק דגיטין חוב הוא לעבד שיוצא כו' שאם היה עבד כהן פוסלו מן התרומה ואי עבד ישראל אוסרו בשפחה דשכיחא ליה פריצא ליה: ותנינא אין חבין לאדם כו'. אין אדם יכול ליעשות שלוחו שלא מדעתו לדבר שהוא חובה או הפסד והיכי תני מתניתין דנפדה על ידי אחרים שלא מדעתו: אלא מדעתו. ואם תאמר פשיטא הא איצטריך לאשמועינן דע''י עצמו לא דאין קנין לעבד בלא רבו בשום צד: ואי מדעתו. שאמר לו קבל גטי: באין כאחד. ולא אמרינן לא הוציא רבו את הגט מרשותו ואין זו קבלה: והא לא תני. בברייתא הכי: האי שטרא לחוד כו'. זה לשון קניה וזה לשון שחרור: האי כספא לחוד והאי כספא לחוד. זה ניתן לקניה וזה ניתן לשחרור: טיבעא מיהא חד הוא. ואין ניכר הפרש ביניהם: כסף קבלת רבו. שמקבל רבו הכסף גרמו לו להשתחרר מאליו ואין אחרים הללו חבין אלא קבלת הרב והרב אין נעשה שלוחו אלא לצורך עצמו ומקנהו מאליו אבל חירות השטר קבלת אחרים גרמה לו וכיון דחוב הוא לו אין חבין לאדם שלא מדעתו: שמענא להו כו'. במסכת גיטין (דף יא:): תנינא. כמו התנן: דיש קנין. כי יהבי ליה ע''מ שאין לרבו רשות בו: והא קי''ל. כלומר והא מעשים בכל יום שהעבד מקבל את גיטו ואי רבנן פליגי עלה דמילתא מי שבקינן רבנן ועבדינן כר''מ: אף ע''י אחרים. ואפי' שלא מדעתו דזכות הוא לעבד כו': ורבי שמעון בן אלעזר היא. הך סיפא דשטר דלית ליה גיטו וידו באין כאחד: ושלש מחלוקות בדבר. רבי מאיר אית ליה בכסף על ידי אחרים ואפי' שלא מדעתו ולא ע''י עצמו דאין קנין לעבד בלא רבו ובשטר ע''י עצמו ולא ע''י אחרים שלא מדעתו דחוב הוא לו וכסף אע''ג דחוב הוא לו קבלת רבו גרמה לו ור''ש בן אלעזר אית ליה בין בכסף בין בשטר ע''י אחרים דקסבר זכות הוא לו ולא ע''י עצמו דגבי כסף אית ליה אין קנין לעבד בלא רבו וגבי שטר לית ליה גיטו וידו באין כאחד כדקתני אף בשטר כו' וכ''ש בכסף אלמא בתרוייהו אית ליה ע''י עצמו לא ורבנן דמתני' אית להו בכסף בין ע''י אחרים בין ע''י עצמו דיש קנין אחרים דזכות הוא לו וכן בשטר בין ע''י אחרים בין ע''י עצמו ודקיימא לן גיטו וידו באין כאחד כרבנן עבדינן ליה והאי דלא ערבינהו ותנינהו משום דסיפא ר''ש בן אלעזר היא אבל רישא ה''ק ליה רבנן לר''מ אף בכסף ע''י עצמו דיש קנין וכ''ש ע''י אחרים דזכות לו וכ''ש שטר דזכות ואם באנו לפרש שלש מחלוקות ולומר דרבנן אית להו בכסף בין ע''י עצמו בין ע''י אחרים ובשטר ע''י אחרים ולא ע''י עצמו ורבי שמעון בן אלעזר סבר כר' מאיר בכסף דע''י עצמו לא ואין קנין וכרבנן בשטר דאין גיטו וידו באין כאחד א''כ הא דקי''ל גיטו וידו באין כאחד יחידאה היא וכר' מאיר עבדינן ליה הילכך ליכא לפרושי אלא כדפרישית דרישא דמילתא אמרוה רבנן וסיפא אתאן לר' שמעון בן אלעזר: שאינה שלו. דכתיב (דברים כד) ונתן בידה ואיהי לא אקניה לבעל לגופה: שאינה שלו. של רבו ורבנן גמרי הכי מה אשה מקבלת גיטה אף עבד מקבל גט:

תוספות

ואיכא דאמרי קטן היה. ואעפ''כ הוצרך לזכות בו כדי שלא יקנה עצמו מן ההפקר אחר מיתת האדון ודלא כאבא שאול דלאבא שאול היה יכול לזכות בו ואפי' לאחר מיתה כפ''ה וקשה לר''ת מנא ליה דלא כאבא שאול דילמא לעולם אימא לך דכאבא שאול סבירא ליה ומה שהחזיק בו מחיים לפי שהיה ירא שמא יקדמנו אחר ויזכה בו ועוד ה''ל למימר וכדרבנן ועוד קשה דבפרק השולח (גיטין דף לט.) פסיק רבי יהושע בן לוי הלכה כאבא שאול ואע''ג דרבי יוחנן סבר דאין הלכה כאבא שאול מ''מ קי''ל דבכל מקום הלכה כריב''ל לגבי דרבי יוחנן כדמוכח בריש פ''ד דמגילה (דף כז.) דמשמע שדברי רבי יהושע בן לוי הם עיקר . מדברי ר' יוחנן גבי בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש וא''כ היכי עבוד הכא דלא כהילכתא ונראה לר''ת דגרס הכא וכאבא שאול כלומר אפילו לאבא שאול דאמר כל המחזיק בהן זכה בהן הוצרך לעשות כן שלא יקדמנו אחר ועוד מפרש ר''ת בענין אחר איכא דאמרי קטן הוה שאם היה גדול לא היה מועיל בו זה פירש למיתה וזה פירש לחיים ואע''פ שעבדות אחרים עליו קודם הוא לזכות בעצמו כיון שיש לו יד אבל קטן שאין לו יד כל הקודם זכה בהן כאבא שאול ולא אמר לו שלוף מסנאי מחיים אלא לאחר מיתת יהודה הנדואה עשה כך והיינו כאבא שאול דאמר קטן אין לו יד לזכות בעצמו ומשום הכי זכה בו מר זוטרא אפילו לאחר מיתה אבל לרבנן בין גדול ובין קטן ואפילו עבדות אחרים עליו קנה עצמו בן חורין ור''י מפרש דהא דקאמר וכאבא שאול דאמילתא קמא נמי קאי ואפי' ללישנא קמא דגדול הוה לא היתה חזקה מועלת כלום אלא דוקא לאבא שאול דלרבנן דאמרי בין גדולים ובין קטנים קנו עצמן בני חורין לא היה מר זוטרא יכול לזכות בו דטעמייהו דרבנן מפרש בפרק השולח (גיטין דף לט:) דגמר לה לה מאשה דמה אשה מיתת בעל מתירה בלא גט אף עבד משתלח בלא גט והוי השתא מיתת הבעל כגט ואם היה נותן לו גט מי היה אחר יכול לזכות בו אבל לאבא שאול ניחא דהא יליף מה אשה איסורה מפקעת במיתת הבעל ולא ממונא אף עבד כו' וכיון שהיה משעבד עצמו למר זוטרא לא היה חפץ לזכות בעצמו והוי כמו קטן לאבא שאול: [והא קמ''ל ע''י אחרים אין כו'. וא''ת מעיקרא נמי ידע תלמודא דהכי הוא חידוש דמתניתין כדאמר בכסף ע''י אחרים אין ע''י עצמו כו' ויש לומר דהוי סבר מעיקרא דהוי חידוש דמתני' מתרוייהו ממה שהוא ע''י אחרים ומן דיוקא דע''י עצמו לא ומסיק דלא איצטריך מתני' אלא מן הדיוק. ת''י]: רבי שמעון בן אלעזר אומר אף שטר ע''י אחרים ולא ע''י עצמו ושלש מחלוקות בדבר. פירש בקונטרס ר' מאיר אית ליה בכסף על ידי אחרים ואפי' שלא מדעתו ולא על ידי עצמו דאין קנין לעבד בלא רבו ובשטר על ידי עצמו ולא על ידי אחרים שלא מדעתו דחוב הוא לו וכסף אע''ג דחוב הוא לו קבלת רבו גרמה לו ולר' שמעון בן אלעזר אית ליה בין כסף בין
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר